dorpspolitiek (7) – Lokaal bestuur met billen bloot

Vandaag las ik in het Dagblad van het Noorden dat de lokale besturen van de Groninger gemeenten tesamen hebben besloten een onderzoek te doen naar hun eigen functioneren. Een prima initiatief! Omdat in het krantenbericht niet staat dat alle gemeenten meedoen hoop ik van harte dat in elk geval de gemeente Bedum van de partij is. Wellicht dat een “onafhankelijk bureau” nogmaals aan de gemeente duidelijk kan maken wat de werkgroep BedumVerdientBeter ook al heeft geprobeerd te vertellen en wel dat de gemeente inspraak en bezwaar met elkaar verward en inspraak en meedenken van hun eigen burgers ziet als bezwaar tegen eigen plannen.
Dat de gemeente zichzelf op de borst slaat omdat de burgers over een aantal zaken zouden hebben kunnen meepraten is wel erg optimistisch. Het aantal zaken waar burgers inbreng hebben gehad is gering en over essentiële zaken (denk aan het nieuwe structuurplan) is aan de mening van veel burgers simpelweg voorbijgegaan.

Kortom: een goede zaak dat de communicatie met burgers één van de dingen is die bij dit onderzoek aan bod komen. Het onafhankelijke bureau mag best de het conclusiestuk van BedumVerdientBeter als uitgangspunt nemen: zie hier.

Ik ben nu al benieuwd naar de uitslag van dat onderzoek. Ik hoop alleen dat het geen jaren gaat duren voor er een uitslag is én ik hoop dat de gemeenten vervolgens ook wat met die uitslag gaan doen.

aanvulling 23 januari
Vanochtend in de krant gelezen dat Bedum de interne postafhandeling gaat doornemen omdat er klachten van burgers zijn over zoekgeraakte correspondentie, onbegrijpelijke antwoorden en lange tijd tussen vraag en reactie. Wordt er toch een begin gemaakt met het onderzoeken van de communicatie met de burgers. Heel goed!