dorpspolitiek (6) – Ter Laan 4

Deze week las ik in verschillende kranten dat de gemeente Bedum inmiddels een lijstje straatnamen heeft samengesteld en goedgekeurd voor de nieuwe wijk Ter Laan 4.
Ik vraag me nu af in welke volgorde de gemeente bezig is met het realiseren van die nieuwe woonwijk. Volgens mij moeten er namelijk eerst nog veel andere dingen worden geregeld, zoals:

 • bij de provincie ontheffing vragen om te mogen bouwen binnen de geluidszone van het spoor (300 meter ter weerszijden van het spoor is sinds een tijdje in principe verboden gebied voor nieuwe bebouwing); na goedkeuring door de provincie is er nog een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen
 • aanpassingen aan het oorspronkelijke plan om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners en gemeenteraad (o.a. oplossen verkeersproblematiek; een tweede ontsluitingsweg realiseren aan de zuidzijde van het spoor; incalculeren wat de effecten zijn van een mogelijk light rail station in de wijk Ter Laan 4; geluidszone van Friesland Dairy Foods opnieuw bepalen; enz.)
 • een traject realiseren voor de tijdelijke ontsluiting van de nieuwe woonwijk voor het bouwverkeer
 • nieuwe bestemmingsplan maken waarin bovenstaande wijzigingen zijn meegenomen en door de gehele bezwaren-procedure laten gaan

En pas als dit alles klaar is kan met bouwen worden begonnen. Dan ook is pas duidelijk welke straten er komen en kan elke straat een naam krijgen.

Kortom: wat voor procedure hanteert de gemeente hier eigenlijk???

(Bovenstaande tekst heb ik inmiddels ook toegestuurd aan B&W van Bedum)

2 reacties op “dorpspolitiek (6) – Ter Laan 4

 1. Vandaag ontving ik een antwoord van de gemeente, en wel:

  “Naar aanleiding van uw e-mail van 19 januari jl. kunnen wij u berichten dat met betrekking tot de door u genoemde kwesties nog verschillende onderzoeken lopen. Wij hopen in de loop van februari a.s. de Werkgroep Ter Laan te kunnen informeren, waarna ook de bewoners van De Reiger over een en ander op de hoogte zullen worden gesteld. Daaropvolgend kan de algemene inspraak in het kader van het op te stellen bestemmingsplan plaatsvinden.

  Verschillende onderzoeken binnen de planvoorbereiding kunnen parallel lopen, vandaar ook dat inmiddels door de straatnamencommissie bekeken is welke namen, voortbordurend op de naamgeving in de reeds voltooide delen van Ter Laan, voor fase 4 zullen worden gehanteerd.

  Hoewel de nog lopende onderzoeken van groot belang zijn voor de vaststelling van het bestemmingsplan, gaan wij er vanuit dat de resultaten van deze onderzoeken niet zullen leiden tot een rigoureuze wijziging van de indeling van het plan. In dit verband hebben wij tot de straatnaamgeving besloten, zodat hiermee de tot nu toe gevoerde werknamen kunnen worden vervangen.”

 2. Ik lees de antwoorden al op de de door mij vandaag eerder gemailde vragen. Het blijft natuurlijk wel bijzonder dat de gemeente niet de antwoorden kan geven en ik deze via U site moet lezen.