Disclaimer

Deze weblog is mijn persoonlijke weblog. Wat ik schrijf is mijn persoonlijke mening en is steeds op persoonlijke titel geschreven.
De mening hoeft dus niet gedeeld te worden door en valt buiten de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de RUG, de informatica-opleiding, de faculteit FWN of welke andere instantie waar ik beroepshalve of anderzins deel van uitmaak.