Rein’s pagina’s

Wat vind je hier?

Dit zijn mijn persoonlijke webpagina’s. De weblog is daarvan de belangrijkste. Daarnaast vind je wat persooonlijke zaken zoals mijn stamboom en wat pagina’s over politieke zaken zoals de werkgroep Ter Laan 4 en de werkgroep BedumVerdientBeter. Beide zijn inmiddels ter ziele.

Persoonlijk

Ik hou een persoonlijke weblog bij waarin ik schrijf over persoonlijke zaken (vaak politiek en over Bedum) en over zaken aangaande mijn functies aan de RUG. Daarnaast ben ik bezig met een stamboom van de familie Smedinga.

Politiek

Ik ben enige tijd actief geweest in een tweetal werkgroepen: De Werkgroep Ter Laan 4 hield zicht bezig met vooral de verkeersproblematiek vanwege de uitbreiding van de woonwijk Ter Laan met een vierde fase (inmiddels is Ter Laan 4 volop in ontwikkeling) en toen de gemeente Bedum een nieuw structuurplan ging maken, is de werkgroep BedumVerdientBeter opgericht, die met een alternatief structuurplan voor Bedum op de proppen kwam. Eén en ander heeft tot veel politieke beroering geleid, maar, helaas, niet tot essentiele wijzigingen in het oorspronkelijke structuurplan van Bedum.

Beide werkgroepen zijn inmiddels opgeheven.

Mijn werk

Ik bekleed twee functies aan de Rijksuniversiteit Groningen, stafmedwerker bestuurlijke informatievoorziening van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en docent Informatica. Daarnaast was ik bestuurslid van de Stichting Nioc.

In 2024 ga ik met pensioen, meer daarover vind je hier.