Politiek

Politiek

Ik ben enige tijd actief geweest in een tweetal werkgroepen: De Werkgroep Ter Laan 4 hield zicht bezig met vooral de verkeersproblematiek vanwege de uitbreiding van de woonwijk Ter Laan met een vierde fase (inmiddels is Ter Laan 4 volop in ontwikkeling) en toen de gemeente Bedum een nieuw structuurplan ging maken, is de werkgroep BedumVerdientBeter opgericht, die met een alternatief structuurplan voor Bedum op de proppen kwam. Eén en ander heeft tot veel politieke beroering geleid, maar, helaas, niet tot essentiele wijzigingen in het oorspronkelijke structuurplan van Bedum.

Beide werkgroepen zijn inmiddels opgeheven.