Waarderegeling deel 2

Juni 2017 ontvingen we van de NAM het definitieve taxatierapport met schadevoorstel i.v.m. de zg. waarderegeling. De aangeboden compensatie is exact zoals in het allereerste concept vermeld. Met de gemaakte opmerkingen is niets gedaan en de conclusie uit het eerdere bericht hierover is dus juist: we strijden dus nog even door. In dit verslag het vervolg.

Zoals in een eerder bericht al voorspeld is er niet of nauwelijks iets veranderd aan de rapportage zoals door de eerste makelaars opgesteld. Het enige verschil tussen conceptrapport en het definitief naar de NAM gestuurde rapport is het weglaten van één zinnetje. Verder is als bijlage wel mijn commentaar meegestuurd (en de veelal nietszeggende reacties van de makelaars daar weer op) en dus heeft de NAM het voorstel overgenomen en als definitief aanbod naar ons gestuurd.

Het aanbod ligt zelfs nog ver onder de range van 1 tot 4,4% waar de NAM op hun eigen website mee schermt en dus is de conclusie snel gemaakt: hier gaan we niet mee akkoord en dus gaan we over naar de volgende fase, de taxatie door drie deskundigen en een volledig nieuw daaruit voortvloeiend voorstel.

Kortom, we gaan voor de tweede stap, het zogenaamde driedeskundigen taxatie. Kost wel driehonderd euro, maar dat bedrag ontvang je weer terug als uiteindelijk blijkt dat de eerste compensatie te laag is.

Het vinden van een eigen makelaar in deze is niet eenvoudig. Uiteindelijk zoek ik er eentje uit uit de door de NAM zelf toegestuurde lijst van makelaars die dit eerder hebben gedaan en na advies hierover te hebben ingewonnen bij onze eigen verkopende makelaar.

Naast “mijn” makelaar wijst ook de NAM een makelaar aan en deze twee gaan weer op zoek naar een derde makelaar, de voorzitter van het drietal. Aardig om te melden dat elk van deze makelaars een vergoeding krijgt van ca. 4000 euro, excl. btw en reiskosten. De NAM is nu dus al 12000 euro kwijt voor deze waarderegeling terwijl ik nog helemaal niets ontvangen heb.

Het drietal gaat uiteindelijk aan de slag en eind 2017 is er een zg. hoorzitting in Bedum tussen dit drietal, wij als gedupeerden en een vertegenwoordiger van de NAM (deze laatste laat overigens verstek gaan). Eerst wordt nog een bezoek aan onze voormalige woning gebracht (apart om een jaar later nog weer door je oude huis te lopen, waar we door de nieuwe bewoners overigens gastvrij ontvangen worden). Tijdens de hoorzitting leg ik uit dat het oorspronkelijke rapport op een aantal zaken duidelijk in gebreke is gebleven, nl.

1. aangeboden bedrag is veel te laag

2. er is geen rekening gehouden met aanwezige schade in de straat, i.h.b. de bekende boerderij van de familie Heite op een paar honderd meter afstand

3. de media-aandacht met betrekking tot de aardbevingsschade heeft de verzameling mogelijke kopers behoorlijk gereduceerd (zijn alleen geïnteresseerden uit de omgeving van Bedum geweest)

4. oorspronkelijke verslag zit vol fouten en onduidelijkheden

Vervolgens duurt e.e.a. erg lang maar op een gegeven ogenblik ontvangen we toch een conceptrapport waarin het uiteindelijk voorgestelde bedrag aan compensatie zo’n vier-en-een-half keer hoger ligt en meer in overeenstemming is met onze eisen. Er is, voorafgaand aan dit concept, wel veel e-mailwisseling geweest, adequaat en zorgvuldig en vooral op tijd reageren op allerlei tussentijdse verslagen, zoals het verslag van de hoorzitting zelf inclusief correcties daarop, enz. Maar al dit werkt lijkt nu dus zijn vruchten af te werpen. Jammer wel dat in het conceptrapport weer ons tijdelijke adres in Franeker wordt genoemd, terwijl ik toch herhaaldelijk aan de NAM heb doorgegeven dat we inmiddels in Harlingen wonen.

Op het conceptrapport blijkt de NAM ineens ook nog allerlei opmerkingen te hebben, die echter door het drietal deskundigen goed wordt weerlegt.

Uiteindelijk verschijnt begin augustus 2018 het definitieve rapport met daarin nog steeds (gelukkig) het veel hogere compensatiebedrag. Binnen een dikke week krijg ik al een brief van de NAM waarin exact volgens dat rapport een compensatievoorstel wordt gedaan, inclusief wettelijke rente vanaf moment van verkoop van de woning en inclusief de teruggave van het bedrag van 300 euro.

Kortom: uiteindelijk krijgen we zo ongeveer het bedrag wat we zelf ook als compensatie voor de waardedaling in gedachten hadden. Eén en ander heeft echter wel bijna twee jaar geduurd en de NAM is, naast de kosten van de eerste twee makelaars, nog eens 12000 euro extra kwijt (ex. btw en ex. reiskosten e.d.) aan het drietal deskundigen om een tweede rapport te schrijven.

Ik schat dat de NAM in totaal nu drie keer zoveel geld kwijt is, dan dat ze ons aan compensatie uitbetalen. Ze hadden dus 75% op de kosten kunnen besparen door direct met een beter voorstel te komen, of bijvoorbeeld een soort standaard tarief voor compensatie te hanteren (eventueel uitgesplitst naar soort woning) zodat een dure taxatie en rapportage (door de eerste twee makelaars) én in ons geval een driedeskundigenonderzoek (door drie makelaars) achterwege gelaten had kunnen worden.

Niettemin: zaak gesloten!