propedeuserendementen

In verband met de zelfstudie voor de visitatie is gekeken naar de zg. propedeuserendementen van de opleiding informatica.
Cijfers wijzen uit dat deze van 1999 tot 2003 en 2004 dramatisch zijn teruggelopen (eenjarig van 41 % naar 16%, tweejarig van 71% naar 28%). Dat wil zeggen dat op dit moment maar een kwart van de studenten binnen twee jaar zijn propedeuse heeft gehaald.

Mij werd, als studieadviseur, gevraagd of ik redenen hiervoor kon bedenken en, eerlijk gezegd, weet ik die niet. Ik heb niet de indruk dat het eerstejaar van de informaticaopleiding moeilijker geworden is. Mogelijk zijn de wiskundevakken (wiskunde A en B en discrete structuren) door de afname van het wiskunde-niveau van het vwo (door het studiehuis) relatief moeilijker geworden? Mogelijk ook ervaren studenten geen druk om tijdig een propedeuse-examen aan te vragen en stellen ze dat uit tot juist voor de aanvraag van hun bachelor?

Een eigen informeel onderzoekje gaf de volgende cijfers:
cohort 2002: 46 studenten begonnen, 24% is inmiddels afgehaakt, 33% heeft propedeuse binnen, 43% heeft dus nog geen propedeuse

cohort 2003: 23 begonnen, 9% afgehaakt, 30% propedeuse, 61% nog geen propedeuse

cohort 2004: 27 begonnen, 15% afgehaakt, 15% propedeuse, 70% nog geen propedeuse

Ik ben benieuwd naar reacties van studenten…