/* @pre year=2005 */ year++; /* @post year =2006 */

En alweer is er een jaar voorbij. 2006 is alweer twee weken oud en mijn agenda al weer overvol.

Het studentcolloquium nadert de ontknoping: 23 en 24 januari vindt het feitelijke congres plaats en daarna is het verzamelen en ineen schuiven van de papers tot al weer de derde proceedings.
Kwartaal twee wordt een druk onderwijskwartaal voor mij: naast het vertrouwde SAO ook een nieuw vak: inl.programmeren voor tbk/tm/ppsw/… Een echt eerste inleidend vak in programmeren en OO-thinking. Ben benieuwd of dit volledig nieuw door mij opgezette vak zal aanslaan….

Op facultair niveau ben ik druk met de onderwijscatalogus en nestorzaken en vanzelfsprekend met het webplatform. Als alles goed gaat hebben alle facultaire mederwerkers over een maandje of zo een eigen medewerkerspagina op het webplatform met mogelijkheden voor het zelf toevoegen van info over onderzoek, onderwijs, projecten, publicaties en een eigen cv. Aardig overigens om te zien dat naast Dennis van der Laan nu ook oud-informatica-studenten Casper Bodewitz en Erik Wout van der Steen bij dat webplatform werkzaam zijn.

De komende maanden zal verder ook veel tijd nodig zijn voor het vergaren van allerlei gegevens m.b.t. de noodzakelijke jaarverslagen.

En dan zijn er nog vele andere grote en kleinere klussen. Kortom en zoals gezegd: een volle agenda en na twee weekjes kerstvakantie ga ik daar met frisse moed tegenaan!