Categorie: Studieadvies

wisseling van de wacht… (2)

Eerder meldde ik, zie hier, het einde van mijn studieadviseursschap en het feit dat nog geen opvolger bekend was. Er is inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden: vanuit KI neemt Karin Zondevan de functie van eerstejaarstudieadviseur tijdelijk over. Ze zal daartoe

Wisseling van de wacht…

Als alles goed gaat heb ik vanaf 1 september een wat aangepaste taakverdeling: nu werk ik nog fifty-fifty voor informatica en faculteit, vanaf 1 september is die verhouding 30% informatica, 70% faculteit. Concreet houdt dit in dat ik voor informatica

Dringend studieadvies cohort 2005

Zoals gebruikelijk heb ik deze week, na afloop van het derde kwartaal, alle huidige eerstejaars weer een zogenaamd dringend studieadvies gegeven. Er zijn drie mogelijkheden: A-advies, minstens 70% gehaald, geen reden tot zorg, B-advies, minstens 35% gehaald, reden tot zorg,

Top