Wisseling van de wacht…

Als alles goed gaat heb ik vanaf 1 september een wat aangepaste taakverdeling: nu werk ik nog fifty-fifty voor informatica en faculteit, vanaf 1 september is die verhouding 30% informatica, 70% faculteit. Concreet houdt dit in dat ik voor informatica nog alleen onderwijs verzorg en mijn overige taken daar komen te vervallen.
Kortom: vanaf 1 september ben ik niet langer studieadviseur eerstejaars informatica. Wie mijn opvolger wordt is op dit moment nog niet bekend.

Als studieadviseur eerstejaars informatica heb ik de afgelopen jaren een aantal opmerkelijke veranderingen voorbij zien komen. Eéntje daarvan is dat het aantal eerstejaars geleidelijk wat terugliep en dat het aantal hbo-doorstromers daarentegen een steeds groter deel van de eerstejaars ging uitmaken. Dat laatste vergde wat aanpassingen in het doorstroomprogramma, vooral op het gebied van de wiskundekennis. Na een crashcursus is er nu zelfs, door KI verzorgd, een soort zomercursus wiskunde in het leven geroepen.

Daarnaast heb ik via de mentorgroepjes gemerkt dat relatief steeds meer studenten in elk geval aan het begin van hun studie nog gewoon thuis blijven wonen, zelfs als dat thuis relatief ver van Groningen is. Reistijden van soms twee uur voor een enkele reis is in dit geval niet abnormaal. Nadeel van die vele thuiswoners is dat de intregratie in het studentenleven wat minder goed uit de verf komt (mentoren klaagden dan ook regelmatig dat ze ’s avonds niets konden organiseren voor hun mentorgroepje omdat een groot aantal van hun studenten al vroeg weer met het openbaar vervoer naar huis moest).

Het is jammer dat ik de effecten van het nieuwe bachelorprogramma niet als studieadviseur kan meemaken. M.i. is het programma sterk verbeterd en is de samenwerking met KI uitstekend. Ook voor de voorlichting is zo’n samenwerking handig: studenten kunnen nu, vanwege een gezamelijk eerste kwartaal, hun keuze voor KI of Informatica nog even uitstellen.
Als docent zal ik de situatie wel in de gaten blijven houden.

Op deze plaats in de toekomst dus geen berichten meer in de categorie studieadvies, wel in de (nieuwe) categorie informatica-onderwijs.

2 reacties op “Wisseling van de wacht…

  1. Het is jammer dat een dergelijke wisseling van de wacht zelden soepel verloopt, zo ook nu. Zoals bekend had u nog mentoren geregeld, echter was er niemand die zich bedacht had dat de mentoren hier zelf van op de hoogte gebracht zouden moeten worden waardoor minstens één mentor niet eens wist dat hij er een geworden was. Traditioneel gaan mentoren mee op KIWI-kamp (introductiekamp), maar de KIWI-organisatie wist ook niet wie de mentoren waren en ze wisten al helemaal niet dat het de bedoeling is dat zij de eerstejaars over mentorgroepjes verdelen. Een kleine aaneenschakeling van onaangename verrassingen dus. Op de eerste dag van de eerstejaars op de universiteit is het ook gebruikelijk dat hun studieadviseur zich komt voorstellen, ze uitleggen met wat voor soort klachten ze bij hem terecht kunnen, wat het STAG is, etc. Gelukkig was uw collega Achterop hier nog toe bereid, hoewel hij formeel enkel voor de ouderejaarsstudenten is en ook stopt als studieadviseur. Nu zijn we dus in de situatie belandt waarbij de eerstejaars zijn begonnen met studeren en ze waarschijnlijk een boel vragen hebben, waar misschien de mentor niet altijd antwoord op kan geven. Maar naar wie kunnen ze? De vorige studieadviseur is gestopt en de nieuwe is er nog niet. En dat op een van de belangrijkste momenten in hun hele studietijd. Gaat dat goed? Geen idee. Het lijkt me in ieder geval een klassiek voorbeeld van hoe het niet moet.

  2. Ben het helemaal met deze reactie eens: ik heb in mei de situatie al aangekaart en daarna nog verschillende malen (zowel bij de adjunctdirecteur informatica als de directeur van het opleidingsinstituut Informatiewetenschappen), maar nog zonder zichtbaar resultaat. Wel weet ik dat er inmiddels een solicitatieprocedure loopt, maar ben zelf niet langer in staat, vanwege mijn vele andere taken bij vooral de faculteit, om het adviseursschap voort te zetten.