wisseling van de wacht… (2)

Eerder meldde ik, zie hier, het einde van mijn studieadviseursschap en het feit dat nog geen opvolger bekend was.

Er is inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden: vanuit KI neemt Karin Zondevan de functie van eerstejaarstudieadviseur tijdelijk over. Ze zal daartoe op dezelfde tijden als ik had spreekuur houden (afspraken wederom via Ineke van het onderwijsbureau) en daarvoor ook mijn kamer gebruiken (dat scheelt ook aanpassingen in de tekst in de studiegids).
Op termijn zal er voor de hele opleiding informatiewetenschappen een (nieuwe) adviseur worden aangetrokken.

Hoewel wat aan de late kant is er nu toch weer hulp en ondersteuning voor onze nieuwe eerstejaars…