Dringend studieadvies cohort 2005

Zoals gebruikelijk heb ik deze week, na afloop van het derde kwartaal, alle huidige eerstejaars weer een zogenaamd dringend studieadvies gegeven. Er zijn drie mogelijkheden:
A-advies, minstens 70% gehaald, geen reden tot zorg,
B-advies, minstens 35% gehaald, reden tot zorg,
C-advies, minder dan 35% gehaald, sterke reden tot zorg.

Dit jaar waren er 9 studenten met een A-advies, 6 met een B-advies en eveneens 9 met een C-advies. Daarnaast zijn inmiddels 5 studenten afgevallen en al weer met de studie gestopt. Vorig jaar waren de cijfers nog 9, 9 en 6. Er zijn dus meer C-adviezen uitgedeeld dit jaar. Vorig jaar waren er 2 afvallers, nu al 5 dus ook daar een toename.

Cohort 2005 lijkt daarmee een slechter cohort dan dat van 2004, maar cijfers zeggen natuurlijk niet alles.
Zowel in 2004 als 2005 blijken er echter relatief weinig studenten een A-advies gekregen te hebben. In beide gevallen 9 van de 24 studenten. Dus minder dan de helft van de studenten was de afgelopen twee jaar in staat minstens 70% van het aantal studiepunten te behalen.

Ligt dit nu aan de moeilijkheid van de vakken, aan de andere vorm van onderwijs (academisch i.p.v. schools), aan de overgang van thuiswonen naar wonen op kamers, aan deelname aan studentenvereningingen, …
Wie het weet mag het zeggen.

2 reacties op “Dringend studieadvies cohort 2005

  1. Wordt dezelfde systematiek met een drieslag in de studie-adviezen ook gebruikt bij andere studierichtingen en faculteiten?

  2. Deels wel, deels anders. Het drieslag-advies is enkele jaren terug bij wiskunde en informatica als een experiment gestart en na dat experiment als zodanig in stand gebleven. Omdat de RUG geen dwingend advies heeft is een dergelijk dringend advies het best mogelijke.