Alternatieve structuurplan Bedum (2)

Eerder, zie hier, schreef ik over het alternatieve structuurplan voor de gemeente Bedum.
Dit plan is afgelopen vrijdag aan de gemeente aangeboden. Zojuist werd bekend dat de gemeente de behandeling van hun eigen structuurplan in de commissievergadering VROM volgende week opschort en ons alternatieve plan eerst voorlegt aan deskundigen.
Dat is positief: ons plan wordt blijkbaar belangrijk genoeg bevonden om door deskundigen bekeken te worden.
Dat is ook negatief: besluitvorming wordt nu over de gemeenteraadsverkiezingen heengetild. In hoeverre de politieke partijen dit plan nu wel of niet gaan gebruiken in hun aanloop naar de verkiezingen is onduidelijk. Ze kunnen hun mening hierover verzwijgen of juist naar buiten brengen…
Ben benieuwd wat er de komende weken op politiek niveau in Bedum gaat gebeuren.
Blijkbaar kan een goed en door burgers uitgewerkt plan toch van politieke invloed zijn…