Volgende collegeperiode…

Vanaf komende week ben ik weer present als docent en wel bij twee vakken:
– inleiding programmeren voor tkb/tm/ppsw
– software analyse en ontwerp
en toevallig beide keren in samenspraak met Thomas de Boer van bedrijfskunde.

Het vak inl.programmeren is, i.t.t. eerdere versies van Harm Bakker, volledig nieuw, gaat uit van een recent boek van Beurghs over object georienteerd programmeren en behandelt zowel elementaire zaken van Java als van UML. Feitelijk is het vak bedoeld om de beginselen van OO (zowel denken als de OO-gedachtengang, het OO-thinking) bij te brengen.

Ben benieuwd hoe dit vak gaat lopen…

Het vak SAO draait al wat langer mee. Nieuw hier zal zijn, op verzoek van de tbk-studenten van vorig jaar, om een rode draad voorbeeld mee te laten lopen met de hoorcolleges. Ik heb hiervoor het al wat oudere voorbeeld van de homevox van stal gehaald: een complete uitwerking, inclusief simulatie van de hardware, van een huistelefooncentrale (in dit geval een gedateerde van de KPN).

Kortom: vanaf volgende week weer volop in het onderwijs (naast allerlei politieke beslommeringen)…