SC@RUG congres

Vandaag was de tweede en laatste dag van het studentcolloquium. De bijdragen waren wisselend maar het niveau was in het algemeen redelijk tot goed.
Anders dan vorig jaar waren dit keer praatjes met eenzelfde onderwerp achterelkaar geprogrammeerd (zoals bij echte congressen ook gebruikelijk). Deelnemers vonden dat minder goed (uiteindelijk betekende hetzelfde onderwerp ook vaak dezelfde bestudeerde papers en dezelfde resultaten dus een herhaling van zetten). Dat gaat volgend jaar dus weer anders.

Voorts kwamen bij de organisatie ideeën boven om volgend jaar nog meer door de studenten zelf te laten verzorgen, zoals zelf de hele organisatie (zaal, roostering e.d.) regelen, zelf de pr verzorgen enzovoorts.

Er waren dit jaar duidelijk meer stafleden dan vorig jaar (vorig jaar een enkeling, nu toch zeker een handvol collega’s bij één of meer praatjes gezien), een positieve ontwikkeling dus.

Paris en ik gaan ons de komende weken buigen over de afronding (bepaling van cijfer, bepaling welke papers in de proceedings mogen en het realiseren van die proceedings). Het lijkt erop dat de meeste papers zullen worden geaccepteerd, maar een enkel paper komt minder goed uit de beoordelingen….