Alternatieve structuurplan Bedum

De afgelopen weken zijn Bert Bijvank, Henk Pater, Pieter Poppinga en ik druk bezig geweest een alternatief structuurplan in elkaar te zetten voor de gemeente Bedum als tegenhanger voor het door bureau deZwarteHond in opdracht van de gemeente gemaakte plan.

Inmiddels is een website opgetuigd, zie hier, waar vanaf morgen, na de overhandiging van het plan aan de voorzitter van de raadscommissie VROM van de Gemeente, het plan volledig zal zijn te downloaden.

Bovendien zal op die pagina met enige regelmaat verder worden gepubliceerd over de stand van zaken.

We hopen op veel discussie, zowel van de Bedumer politici als juist ook van de bewoners van Bedum zelf. Onze indruk is namelijk dat zeer veel burgers het in het geheel niet eens zijn met de plannen van de gemeente. Dit is de kans om u te laten horen….