We gaan weer naar school

andaag deels de facultaire onderwijsdag meegemaakt. Aardige presentaties over acreditatie, evaluaties, brede (pardon flexibele) bachelors enz.
Aardig vond ik bevestigd te krijgen wat ik zelf inmiddels een aantal jaren merk: studenten voelen zich niet meer student op een universiteit maar scholier op een school. Ze gaan “naar school”, zitten in “een klas”, en volgen “een les”. Wat hebben wij gedaan om het zo te krijgen?

Eenmaal op een universiteit ben je niet langer scholier, ga je niet meer naar school, volg je geen lessen maar ben je student en bereid je je voor op een carriere in de wetenschap of nauw daaraan verwant.
Dat betekent dat je niet alleen maar lessen volgt, proefwerken maakt en voldoendes probeert te halen, maar dat je doet aan academische vorming, aan netwerken, aan samenwerken.

Academische vorming? Wat is dat?
Tja, ook wij docenten en medewerkers van informatica, van de faculteit, van de RUG, weten hier niet altijd even goed het antwoord op. Het komt er ongeveer op neer dat je niet alleen achterhaalt hoe je iets moet doen, maar ook (vooraal ook) nadenkt over de vraag waarom zo, waarom niet anders. Kortom , je hebt een kritische kijk op wat gemeld wordt (in boeken, door docenten, op het internet) en probeert dingen door te prikken, te verbeteren, alternatieven aan te dragen, nieuwe zaken voor te stellen.
Dat lukt je niet gelijk het eerste jaar bij het eerste college, maar het is wel de bedoeling dat je deze academische vaardigheid langzaam aan aangeleerd wordt. En dat is wat anders dan “naar school gaan” en simpelweg doen wat de leraar je vraagt.

Samenwerken?
Je huidige collega-studenten zijn later mogelijk je collega\’s bij eenzelfde of een ander bedrijf, studenten van andere opleidingen kom je in je carriere mogelijk later ook weer tegen. De studietijd is nodig om vaardigheden te leren die je in staat stellen via die collega\’s zaken geregeld te krijgen, beleid te maken, dingen te betekenen in wetenschap of samenleving. En dat is wat anders dan met je medeleerlingen drie versies te maken van dezelfde individueel in te leveren uitwerking van een opgave, zonder dat de docent het merkt.

Netwerken?
Studeren is meer dan alleen de vakken volgen, de examens doen en aan het eind een afstudeerwerk uitvoeren. Een goede student voelt zich betrokken bij het onderwijs, bij het onderzoek, bij het beleid van een universiteit en steekt ook daarin wat tijd. Zo\’n student is lid van een studieverening, een opleidingscommissie, een studentenvereniging en doet zo de noodzakelijke ervaring op in besturen en beleidsontwikkeling. Of hij/zij assisteert in het onderwijs en wordt een tijdje studentassistent (bij de eigen opleiding of elders binnen de RUG (bijv. bij het hudige nestor- of webplatform steunpunt).

Kortom: studeren is meer dan leren alleen. En daarom ga je niet meer naar school, maar naar een universiteit en ben je niet langer scholier maar student!
Maar waarom denken steeds meer studenten dan dat ze naar school gaan? Wie het weet mag het zeggen.