meedenken over profiel nieuwe burgemeester van Bedum (2)

Eerder schreef ik over de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester in Bedum en het betrekken van de bewoners van Bedum daarbij.
Op bedumer.nl (wel even geduld hebben, de website is wat traag) staat een wat cynisch artikel over de gevoerde werkwijze en de in te vullen enquête. Het weerwoord van persvoorlichter Paul Kremer van de gemeente is hier en daar wel erg kort door de bocht.
Zo stelt hij dat het verwerken van de enquêtes door een computer gebeurt en niet zo veel werk zal zijn. Hij vergeet hierbij voor het gemak wel een aantal zaken:

  1. alle ingevulde formulieren (uit de krant of meegenomen bij het stembureau) dienen met de hand te worden ingevoerd in één of ander systeem. Wie gaat dat doen en wat is de garantie dat daarbij geen fouten worden gemaakt? Inderdaad kan na afloop eenvoudig worden bepaald welke antwoorden het vaakst gegeven zijn, maar daar gaat wel veel handwerk aan vooraf.
  2. en m.b.t. eerlijkheid van dit alles: wie controleert of een bewoner van Bedum niet vaker dan één keer zo’n enquête invult of vaker dan één keer de enquête invult op de website.

Kortom: hoe betrouwbaar is na afloop de uitslag van deze enquête?? Waarom zijn de verkiezingen voor het Europese parlement niet aangegrepen om een professionele enquête te houden door ter plekke en gecontroleerd kort naar de mening van de bewoners te vragen?
De nu gehanteerde werkwijze geeft de argeloze burger het idee dat er naar hem/haar geluisterd wordt maar geen mens die het kan controleren.

Tot slot: hoe professioneel de enquete in elkaar is gezet blijkt wel uit de vraagstelling. Zo moet je antwoorden met belangrijk of onbelangrijk op de stelling “ziet Bedum als een ’tussenstation'”. Als ik nu niet wil dat de toekomstige burgemeester Bedum als tussenstation ziet, wat moet ik hier dan antwoorden? Ik vind het dus belangrijk te weten dat de burgemeester hier niet maar even blijft, maar kan niet aangeven dat ik niet wil dat hij/zij Bedum als tussenstation ziet, dus dan toch maar onbelangrijk aankruisen?