meedenken over profiel nieuwe burgemeester van Bedum

Afgelopen week stond het in de media: de bewoners van Bedum mogen meepraten over het profiel van de nieuwe burgemeester van Bedum. A.s. woensdag staat er een enquete in de Noorderkrant en op de website www.bedum.nl. Ik ben benieuwd wat de vragen in die enquete zijn.

Ikzelf zie graag de volgende zaken in het profiel:

  • De nieuwe burgemeester moet de dialoog durven aangaan met de bewoners. Concreet komt dit neer op het zich durven mengen in discussies, bewoners actief vragen om hun mening en betrekken bij planvorming , naar de bewoners toegaan (in plaats van afwachten wie de ivoren toren durft te betreden).
  • De nieuwe burgemeester moet de bewoners van Bedum vooraf bij plannen en besluiten betrekken (dus voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden) en niet alleen maar na afloop uitsluitend de eigen plannen tegenover de bewoners gaan verdedigen (en ideeën vanuit de bevolking enkel de kop indrukken met opmerkingen als “kan niet”, “lukt niet”, “zit niet in de planning”)
  • De nieuwe burgemeester moet begrijpelijke, duidelijke taal spreken en evenzo handelen (en niet ambtelijke en vaak onbegrijpelijke taal en zich achter regeltjes en wettten verschuilen)
  • De nieuwe burgemeester moet niet afkomstig zijn uit CDA, CU of Pvda-hoek om zo wat tegenwicht te kunnen geven aan de al jaren in Bedum heersende coalitie.
  • De nieuwe burgemeester moet kundig en innovatief zijn op de gebieden die hij in zijn portefeulle krijgt (zodat opmerkingen als “ik wil wel maar ik kan niet” niet uit zijn/haar mond zullen komen).

En zaken als sociaal, vriendelijk, menselijk e.d. spreken natuurlijk voor zich.