verkeersproblematiek Bedum (3)

Al een aantal weken ligt de Stationsweg eruit en moet het verkeer zich letterlijk door het dorp wurmen om van noord naar zuid en andersom te komen. Nu het stuk bij de Gele Klap er uit ligt, is ook oost-west verkeer bijna onmogelijk. En dit geldt niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsers is er geen doorkomen aan (is ergens wel weer een stuk weg gereed, dan zijn de trottoirs en de verbindingen met de zijwegen nog onbereikbaar).

borden borden borden

De winkeliers langs de Stationsweg klagen en niet onbegrijpelijk: al een tijdje kunnen de meeste Bedumers en zeker mensen van buiten het dorp een Aldi, een boekhandel Haan en nu zelfs ook een supermarkt de Boer simpelweg niet meer vinden. Ze hebben een brandbrief gestuurd waarin o.a. wordt geklaagd over de gebrekkige communicatie van de gemeente en de arrogante wijze waarop met klachten wordt omgegaan.

Dit alles roept weer in herinnering hoe de werkgroep BedumVerdientBeter een tijd terug een alternatief structuurplan op tafel legde. De gemeente wist niet hoe met ons te communiceren en reageerde uitsluitend defensief en verdedigend m.b.t. eigen plannen. Een onderzoek hoe het bestuur en de communicatie te verbeteren werd daarna nog wel uitgevoerd maar verdween, zoals ik toen al aangaf, linea recta in het groot archief. Er is verder op geen enkele manier iets verbeterd aan de communicatie naar de bewoners van het dorp toe.

Overigens hadden wij in ons plan al wel rekening gehouden met bijvoorbeeld toenemend verkeer door nieuwbouw en melkfabriek en daar een in mijn ogen nog steeds uitstekend werkende oplossing voor bedacht in de vorm van een ontsluitendsweg om de west (langs Folkerda, gebruik makend van de nYe Klap). Was men niet met Ter Laan 4 verder gegaan, maar met Folkerda als volgend nieuwbouwproject dan was “onze” ontsluitingsweg al bijna vanzelf ontstaan. Een stukje doortrekken noord van het spoor terug naar het Boterdiep en ook de melkfabriek was op een veilige en relatief goedkope manier ontsloten. Diezelfde weg had vervolgens ook gebruikt kunnen worden als omleidingsweg tijdens de werkzaamheden aan de Stationsweg….

De werkzaamheden aan de Stationsweg maken van het dorp wel een grote zoektocht. Wie heeft een idee hoeveel gele omleidingsborden er in en rond het dorp staan?
En welke argeloze bezoeker van dit dorp begrijpt nog hoe van A naar B te rijden?