Ter laan 4 – eerste woningen bijna opgeleverd…

Ter Laan 4 is nu ongeveer een jaar in wording. De eerste woningen worden opgeleverd. Binnenkort wordt met een deel van de 2-onder-1-kappers begonnen en op een plek wordt aan een vrijstaande woning gewerkt. Zo komt Ter Laan 4 nooit in vijf jaar vol, maar dit ter zijde.

M.b.t. de bijna gereedgekomen huurwoningen moet ik een aantal opmerkingen kwijt:

  1. De woningen staan zeker 50cm hoger (vloerpeil) dan de bestaande woningen in Ter Laan 3. Dat gaat vast wateroverlast geven in de bestaande wijk. Ik heb B&W van Bedum hier inmiddels een brief over geschreven en vragen over gesteld.
  2. De woningen langs Zevenbruggetjesweg staan precies parallel aan deze weg. De bestaande woningen ertegenover niet. Dit geeft een vernauwend beeld naar het oosten.
  3. De woning op de hoek van Zevenbruggetjesweg en Sperwer staat niet helemaal haaks op de hierboven genoemde woningen. De buitenmuur loopt daardoor niet parallel met Zevenbruggetjesweg. De grote blinde muur komt daardoor niet alleen dicht langs de straat, maar staat t.o.v. die straat nog scheef ook.
  4. De woningen aan de Sperwer hebben een rooigevellijn die veel dichter bij de weg ligt dan de bestaande woningen aan Sperwer-westzijde. Als je vanuit Reiger komt aanrijden geeft dat een erg lelijk beeld.
  5. De woningen aan de noordkant verspringen zodat aan die kant geen rechte lijn van woningen is. Waarom hier verspringen en aan de Zevenbruggetjeskant niet.
  6. Tot slot en al eerder hier opgemerkt: de algehele situering van deze woningen geven het aanzien van een voetbalstadion: erg massaal en niet passend in de rest van Ter Laan.

Kortom: het lijkt erop dat de tekenaar de woningen min of meer lukraak en zonder goede smaak op de bestaande kavel heeft geplaatst. Of zijn de woningen met opzet zo gesitueerd omdat er zo de meeste woningen op geplaatst konden worden…

Al met al lelijkheid ten top. Laten we hopen dat de binnenkort te bouwen 2-onder-1-kappers beter gesitueerd zijn en in elk geval niet 50cm boven het maaiveld uit gaan steken, want dan zal de Gemeente zandzakken moeten klaarhouden…