inleiding programmeren voor niet-informatici

Zojuist is het vak inl.programmeren voor o.a. tbk en tm afgerond. De cijfers voor het schriftelijk tentamen vielen erg tegen, de cijfers voor het bijbehorende practicum waren hiermee in overeenstemming, d.w.z. een goed cijfer bij de één betekende een goed cijfer bij de ander (en in sommige gevallen een goed practicumcijfer en toch een slecht schriftelijk cijfer: in dat geval had de partner van de betreffende student wel een goed schriftelijk cijfer en kan dus gesproken worden van passief meelopen van de één bij de practica).

Het vak is voor studenten tm en tbk de eerste kennismaking met ict. Voor velen blijkbaar ook de laatste! Curriculumontwikkelaars bij tbk denken dat door de inhoud van het vak te veranderen uiteindelijk meer mensen de it-richting binnen tbk gaan kiezen. Volgens mij worden hier oorzaak en gevolg omgedraaid. Het huidige vak heeft m.i. geen invloed op de keuze voor de it-richting, het is meer andersom: mensen die de it-kant op willen vinden dit vak interessant en scoren hoog, niet-geïnteresseerden proberen er het beste van te maken.
Het idee om het vak te veranderen door een “programmeervak in/met matlab” aan te bieden zal het aantal it-geïnteresseerden zeker niet verhogen maar eerder verlagen (informatica zal als wiskunde-variant worden gezien).

Tijdens het NIOC-congres heb ik (wederom) een presentatie meegemaakt van Hanno Wupper van Nijmegen die een zeer interessant vak aanbiedt waarin kernbegrippen van de informatica worden uitgelegd. Het vak is geschikt voor scholieren, studenten, gepensioneerden, kortom alle geïnteresseerden. Een dergelijk vak zou wellicht beter passen in het tbk-curriculum dan een cursus matlab (aanpassen van het vak voor grote groepen is dan wel noodzakelijk).

Ik ben benieuwd wat er volgend jaar in het eerste jaar van de tbk-studie aan informatica-vakken gegeven gaat worden.