Wiskunde alumnidag 2008

Afgelopen zaterdag was de alumnidag van de opleiding wiskunde van de RUG. Zo’n kleine honderd alumni kwamen opdraven om te luisteren naar verhalen van Henk Broer, Henk Dijkstra en Arjan van der Schaft. Allen hadden direct of indirect een verhaal over chaostheorie en Laplace.
Grappig dat ik juist eerder dit jaar en thriller heb gelezen van Adam Fawer, getiteld De Einstein code (Engelse versie Improvable), waarin de schrijver wiskunde, statistiek, natuurkunde en zeker ook de aanname van Laplace dat alles te verklaren is als je de intitiële toestand exact kent, in zijn verhaal betrekt en tot een spannend plot weet uit te bouwen.
Maar belangrijker nog dan de presentaties zijn het terugzien van jaargenoten (en mijn jaargang, 1976 was het beste vertegenwoordigd). Leuk om weer oude herinneringen op te halen, zoals de chaotische colleges van een aantal docenten (ik noem geen namen), het prachtige handschrift van Scheelbeek, de uitstekende uitleg van Dijksma en ook de eerste informaticalessen van prof. Whitfield (recursie in de tweede week van het college kennismaking informatica: parsen van expressies in pascal en dat uit te programmeren door gebruik te maken van ponskaarten!) Jawel dat waren nog eens tijden…
De dag was zeer geslaagd, tenmeer daar vele alumni voor het eerst konden kennismaken met de nieuwe Bernoulliborg.
Nu maar hopen dat we niet weer 17 jaar moeten wachten op de volgende alumnidag.