gekleurde berichtgeving

Zojuist las ik in “ons” regionale krantje een bericht, waarin werd geciteerd uit de brief die de werkgroep Ter Laan 4 heeft geschreven aan B&W en in copy heeft gestuurd naar de raadscommissie VROM. De gehele brief is hier te vinden.

In de brief worden vier punten aan de orde gesteld, nl. de door de gemeente aangekaarte ontheffing van de geluidszone van 300 meter langs het spoor, de noodweg voor bouwverkeer, het ontbreken van een definitieve tweede ontsluitingsweg voor de wijk en de wijze waarop de gemeente de werkgroep behandeld. Eén aspect uit die brief wordt in het artikel eruit gelicht en wel de noodweg.
In het bewuste artikel wordt een groot deel van de brief over dit onderwerp geciteerd en wordt aan het eind eigen, sterk gekleurd, commentaar toegevoegd waarin de schrijver van het artikel het doet voorkomen alsof de werkgroep steeds met andere bezwaren komt om de bouw van Ter Laan 4 tegen te gaan.
De brief is duidelijk anders van inhoud: de werkgroep is niet tegen Ter Laan 4, mits er een goede defnitieve tweede ontsluiting van die wijk komt. Ter Laan 4 wordt immers evengroot als het bestaande Ter Laan 1, 2 en 3 tesamen en de verkeerstoename op stukken van Reiger en andere wegen zal meer dan verdubbelen.
Waarom de schrijver van het bewuste artikel slechts de bezwaren tegen de noodweg en vooral het eigen commentaar aan het eind van het artikel meent te moeten opschrijven is voor mij een raadsel, tenzij de schrijver de werkgroep in een kwaad daglicht wel stellen.
Andere vraag is waarom het bewuste artikel nu in de krant moet komen, ongeveer een week voor de zienswijzen van bewoners ten aanzien van die noodweg bij de gemeente kenbaar gemaakt kunnen worden. De brief zelf is al sinds begin maart op mijn website te zien!
Bovendien bevat het artikel onjuistheden: het artikel doet vermoeden dat al kavels zijn aangekocht en het tracé van de noodweg vastligt. De zienswijzen van bewoners dient nog te worden gehoord en daarmee is de procedure dus nog lang niet aan het eind.