Dorpspolitiek (10) : noodweg Ter Laan 4

Gisteravond was de hoorzitting ter gemeentehuize van Bedum over de zg. art.17 procedure voor de aanleg van een noodweg juist oostelijk van Ter Laan 4 om de wijk zelf te ontlasten van bouwverkeer.
Verschillende bewoners lichtten hun schriftelijk ingebrachte zienswijze mondeling toe. Ook de werkgroep Ter Laan 4 was uitgenodigd en ik heb een verklaring namens de werkgroep voorgelezen. De gehele verklaring is op mijn website te vinden en te lezen.
Jammer vind ik het dat een aantal bewoners blijkbaar persoonlijk moeten uitvallen tegen de werkgroep en de werkgroep zien als schuldige aan de door de gemeente geopperde noodweg. De werkgroep heeft echter steeds alleen maar betoogd dat de verkeersontsluiting m.b.t. Ter Laan 4 niet goed geregeld is en dat dus ook het bouwverkeer hinder en last zou veroorzaken.
Gisteravond meldde een vertegenwoordiger van Plegt Vos dat het aantal extra verkeersbewegingen in verband met bouwverkeer was geanalyseerd. Een in zijn ogen ruime schatting gaat uit van 200 werkdagen en 5 jaar en komt dan uit op 48 autobewegingen per dag waarvan 25% vrachtverkeer. Dat is gemiddeld per dag dus zes vrachtauto’s die heen en weer terug rijden.
Mijn vraag aan de wethouder waarom deze analyse niet eerst is gemaakt en dan is gekeken of een noodweg noodzakelijk zou zijn, werd helaas niet beantwoord. Had die analyse wel eerder plaatsgevonden dan had dit aantal in allerlei beoordelingen meegenomen kunnen worden.
Mijns inziens moet de Reiger die zes vrachtauto’s per dag wel kunnen verwerken en is een noodweg dus absoluut niet nodig.
Blijft het structurele probleem van de verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk. Daarvoor is de noodweg geen oplossing en heeft de gemeente ook geen enkel ander alternatief.