Dorpspolitiek (9) : Ter Laan 4

Zojuist las ik in de Noorderkrant over de plannen van de gemeente . De aankondiging in die krant is wel erg optimistisch: zo wordt nl. gemeld dat de verkeersproblematiek nu zou zijn opgelost. Niets is echter minder waar:
1. er is geen enkele oplossing bedacht m.b.t. een definitieve extra ontsluiting voor de nieuwe woonwijk Ter Laan 4 om t.z.t. Reiger e.d. te ontlasten van verkeer van bewoners van de nieuwe wijk. Wethouder Zwarts heeft slechts aangekondigd dat er een nieuw verkeerstechnisch onderzoek zal plaatsvinden als de wijk halverwege gereed is!!! Ooit heeft de werkgroep Ter Laan 4 voorgesteld dat de enige goede oplossing voor het kunnen bouwen op Ter Laan 4 zonder voor extra verkeersoverlast te zorgen is, dat er noordelijk van de wijk en zuidelijk van en langs het spoor een ontsluitingsweg komt die over het Boterdiep aansluit op de Wilhelminalaan. Zo wordt niet alleen de Reiger ontlast maar ook de Vlijt. De gemeente heeft zich nooit serieus in deze plannen verdiept.
2. het voorgestelde tracé voor de noodweg voor bouwverkeer is dermate dicht langs de bebouwing gesitueerd dat hier veel hinder voor de bewoners van Kieviet en Buizerd zal ontstaan. De gemeente heeft de verkeersoverlast dus alleen maar verplaatst van Reiger naar Buizerd en Kieviet: de ene bewoner tijdelijk tevreden, de ander juist ontevreden. Verplaatsen van een probleem is niet hetzelfde als het oplossen daarvan.

Daarnaast moet voor Ter Laan 4 eerst nog toestemming komen van de provincie om binnen de geluidszone van 300 meter van het spoor te mogen bouwen, moet het bestemmingsplan überhaupt nog door de hele procedure van inspraak en bezwaar en moet, wil men dit jaar nog willen beginnen met bouwen, ook de verkorte procedure om dit mogelijk te maken nog door dezelfde molen.
Dat eind 2007 de eerste huizen gebouwd zullen worden is dus wel erg optimistisch.

Wanneer neemt de gemeente nu eens het besluit te stoppen met het doorzetten van gaan bouwen op Ter Laan 4 en wanneer wordt er nu eens serieus naar andere alternatieven gekeken (Folkerda bijvoorbeeld). Smoesjes over dat daar nog een ruilverkaveling moet plaatsvinden of dat er “in het geheim al wel aan alternatieven wordt gewerkt” gaan er bij mij in elk geval niet in.

Dus hoezo: alle problemen opgelost??