Visitatie informatica

Afgelopen week is de opleiding informatica gevisiteerd. De visitatiecommissie onder leiding van een oud-bekende, prof. Halang, was in het algemeen positief over onze opleiding (of in hun bewoording: “tevredenstellend”).

Kritiek was er o.a. op het huidige afstudeerproject in de bachelorfase: deze zou niet wetenschappelijk genoeg zijn.
Ikzelf ben en blijf van mening dat het huidige project juist een prima eindproject is voor de bachelorfase omdat enerzijds zo even geroken kan worden aan de praktijk waarmee we studenten die na de bachelor uitstromen op weg helpen en anderzijds het project een goed beeld geeft van de omgeving waarin onderzoek binnen de informatica zich zou kunnen afspelen.
Elke informaticus moet m.i. op z’n minst een idee hebben hoe softwareontwikkeling in zijn werk gaat.

Positieve kritiek was er op het mastervak studentcolloquium. Het vak werd innovatief genoemd en een voorbeeld voor andere opleidingen. Heel aardig om dat, als één van de docenten die dit vak zo heeft opgezet, te mogen horen.
Blijkbaar kunnen als docent aangestelde medewerkers toch nog wel een goed mastervak in elkaar zetten!