Rotondes in Bedum

Bedum kampt al een groot aantal weken met verkeersoverlast in verband met de afgesloten Schoolstraat ter hoogte van het nieuwe Gemeentehuis. Als gevolg hiervan is feitelijk nog maar één oost-west verbinding aanwezig, nl. de Waldadrift. Veel automobilisten kiezen overigens toch de Vlijt en wurmen zich door de Grote Straat (soms zelfs in de verkeerde richting) of door de woonwijken om toch snel van oost naar west of andersom te kunnen gaan (hoewel: snel??).

De situatie op dit moment maakt eens te meer duidelijk dat Bedum een verkeersprobleem heeft. Niettemin wil de gemeente een groot winkelcentrum langs de Vlijt en heeft nog geen enkele oplossing bedacht voor de toenemende verkeersstromen richting dit centrum. Niettemin wil Bedum woningbouw aan de oostkant en heeft nog geen enkele oplossing bedacht voor de toenemende verkeersstromen over de Vlijt. Niettemin zet Bedum door met Ter Laan 4 en heeft nog geen enkele goede oplossing voor de ontsluiting van die wijk en de verdere afwikkeling van de verkeersstromen door het dorp.

Daarnaast kent het dorp inmiddels twee rotondes, eentje tussen Waldadrift en St. Annerweg en eentje bij de nYe Klap. Beide rotondes kennen een zeer ingewikkelde structuur van fietspaden: twee voorbeelden:

 • rotonde Waldadrift-St Annerweg: wil je als fietser van Madelief naar Reiger dan moet je:
  – oversteken juist voor de rotonde over de drukke Waldadrift
  – verkeerd om de rotonde omfietsen en de St. Annerweg westzijde oversteken
  – wederom oversteken over de Reiger
  Kortom: driemaal oversteken.
  Waarom niet een fietspad langs de oostkant: dan hoef je nog maar eenmaal over te steken en niet tegen de fietsstroom in te fietsen.
 • rotonde bij nYe Klap: wil je als fietser van Waldadrift naar het bedrijventerrein:
  – moet je bij de carpoolplaats al oversteken over de Waldadrift en het fietspad zuidzijde kiezen (maar dat staat nergens aangegeven)
  – moet je de Groningerweg oversteken, alsmede de verbindingsweg
  – moet je het fietspad aan de noordzijde van de brug kiezen
  – moet je, als je aan de zuidzijde van de verbindingsweg moet zijn, deze later nogmaals oversteken
  Kortom: moet je driemaal oversteken.
  Waarom ook hier niet een stukje fietspad langs de noordkant van de rotonde. Dan hoef je maar eenmaal het Boterdiep OZ over te steken en kun je zo de brug bereiken.
  Overigens gebruiken velen nu het trottoir aan de noordkant van de Waldadrift maar als fietspad om zo het aantal keren oversteken te beperken.

Kortom: wie bedenkt in Bedum dit soort fietsonvriendelijke fietspadconstructies rond rotondes? (Kan me niet voorstellen dat dit allemaal is om een paar meter fietspad uit te sparen).

Het wordt tijd dat Bedum eens een echte verkeerskundige inschakelt die alle situaties in het dorp onder de loep neemt en naar aanleiding van goede tellingen en prognoses met een goed advies komt hoe het dorp verkeersveiliger te maken. Of moeten we wachten tot een kind dood onder een auto vandaan moet worden gehaald?