Kennis van pabostudenten

Gisteren las ik in de krant een bericht over de matige kennis bij pabostudenten, vooral op het gebied van rekenen.
Al tijdens mijn wiskundestudie jaren terug (opa vertelt!) heb ik eens onderzoek gedaan naar de rekenkennis van pabostudenten, in het bijzonder het rekenen met breuken en ook toen al kwam ik tot de conclusie dat het met die kennis bar droevig gesteld was. Slechts een enkeling kon sommetjes zoals

goed uitrekenen.

En wie weet het goede antwoord van de volgende som:

(en niet op een rekenmachine intikken maar gewoon uit het hoofd graag).

Ik ben benieuwd in hoeverre de huidige informaticastudenten deze sommetjes nog goed kunnen maken.
Wie denkt een antwoord op een sommetje te weten mag reageren…