afronding onderwijs kwartaal drie

Kwartaal drie zit er qua onderwijs weer op. De vakken SAO en Inl.Progr. voor tbk/tm/ppsw zijn zo goed als afgesloten.
Voor het vak SAO zijn de laatste mondelinge verdedigingen voor de eindrapportages geweest. De resultaten van die verslagen vielen een beetje tegen, mogelijk vanwege de concurrentie met het vak PSO, waar studenten relatief veel tijd in moesten steken (of omdat ze een en ander verkeerd hadden gepland…).
Het vak inl.programmeren is dit jaar anders ingevuld dan vorige jaren toen Harm Bakker het nog gaf. I.t.t. de invulling van Harm is het vak nu meer gericht op object georienteerd denken en modelleren en wordt minder nadruk gelegd op algoritmiek en het oplossen van wiskundige probleempjes. De rodedraad applicatie uit de practica was een soort informatiesysteem, in OO op te zetten en wekelijks wat uit te breiden.
Op verzoek van bedrijfskunde is naast een practisch tentamen (de eindopdracht) ook een schriftelijk tentamen afgenomen. Dit tentamen was deels multiple choice, deels open vragen en deels invulvragen en lijkt bij zowel docenten als studenten goed gevallen te zijn, hoewel het altijd moeilijk blijft zinvolle programmeervragen te stellen bij een vak als dit. Bij een vak met grote deelname (ruim 160 studenten hebben uiteindelijk schriftelijk tentamen gedaan!) krijg je ook meer vragen en opmerkingen van die studenten. Dat had ik me, nadat ik een aantal jaren geen serviceonderwijs voor grote groepen had verzorgd, niet voldoende gerealiseerd en kostte me meer tijd dan gedacht. De deelnemende studenten wisten me hier op het IWI, maar ook op Nijenborgh 4 regelmatig te vinden…
Voor komend jaar hebben Thomas de Boer (mededocent) en ik al wat ideeën om een aantal kinderziektes van dit jaar op te lossen.
Binnenkort volgt bij bedrijfskunde en evaluatie met studenten en docenten van beide vakken. Ben benieuwd wat daar nog naar voren komt.