Structuurplannen

Het was een tijdje stil, maar inmiddels bloeit de discussie over het/een structuurplan in Bedum weer op. Was het vorige week eerst B&W die ons alternatieve plan, op grond van advies van hetzelfde bureau, dat hun eigen plan had gemaakt, volledig van tafel veegde, deze week waren wij weer aan de beurt om nu ook maar eens onze volmondige kritiek op het gemeenteplan te publiceren in de plaatselijke courant.
Dit bericht leidde tot de nodige schouderklopjes op straat in Bedum en ook tot een reactie van de wethouder (zie daarvoor de link “uw mening” op de website van het alternatieve plan).
De wethouder meent daarin onze aanpassingen te moeten weerleggen, maar helaas in elk geval deels met onjuiste argumenten: Stoffer Jan Haan blijft bij een op z’n minst gelijke situatie van waterhuishouding in zuidwest en noordoost terwijl de waterkansenkaart van het waterschap toch echt anders aangeeft en deskundigen van dat waterschap ons ook hebben meegedeeld.
Voorts denkt de wethouder dat wij grote bedrijven in de dorpskernen willen, maar wij denken en verwachten dat die grote bedrijven inmiddels wel een plaatsje hebben gevonden in het nieuwe bedrijventerrein van de gemeente en de nog resterende bedrijven voor het gemak even kunnen worden geschaard onder het kopje “bedrijf aan huis” (denk aan notariskantoren, adviesbureautjes e.d.).
Omgekeerd wordt het huidige nieuwe bedrijventerrein van de gemeente nu juist wel met dat soort bedrijven gevuld zodat je een bedrijventerrein krijgt met een rare mengelmoes van relatief grote bedrijfshallen naast woonhuizen met hooguit een extra schuurtje in de tuin voor de bedrijfsvoering.
Belangrijker is echter nog steeds de vraag: luistert men wel naar de bewoners? Van alle kanten is er kritiek op het gemeentelijke structuurplan en na ruime tijd van bestudering van al die punten is het gemeentelijke plan op zegge en schrijve twee puntjes aangepast! En deze aanpassingen zijn allerminst logisch en afdoende, maar dat terzijde.

Niettemin wordt het de komende week weer een interessante: a.s. woensdag behandelt de Bedumer commissie VROM het gemeentelijke structuurplan. Ben benieuwd waar die discussie aan het eind van die vergadering toe leidt c.q. lijdt.