druk druk druk

Het is al weer enige tijd stil op deze log: de overvolle agenda maakt(e) het even onmogelijk de log te vullen. Een korte opsomming:

– afronding vak inleiding programmeren:
Naast de practische eindopdracht, die gelukkig door de bij het vak horende studentassistenten is nagekeken, werd vanuit TBK de wens geuit om ook een schriftelijk tentamen af te nemen. Dit tentamen is uiteindelijk in de vorm van deels multiple-choice, deels open vragen, deels invulvragen gerealiseerd. Maar 160 tentamens nakijken kost wel weer veel tijd.

– afronding vak software analyse en ontwerp
Mededocent Thomas de Boer en ik leggen vandaag de laatste hand aan het afnemen van de bij dit vak horende mondelinge tentamens, waarin de eindopdracht wordt doorgesproken met de studenten. Zo’n mondelinge tentamen kost wel veel tijd.

– facultaire werkzaamheden
Bij de faculteit ben ik bezig het publicatie-administratiesysteem Metis in te voeren, maak me druk over nestor en ocasys zaken en probeer daarnaast ook actief te zijn binnen het webplatform (o.a. met de invoering van de zg. medewerkerspagina’s). Ook hier gaat veel tijd in zitten.

– politiek
En last, but not least, komen er in de overblijvende vrije tijd weer allerlei zaken m.b.t. het alternatieve structuurplan op ons af: ons plan is inmiddels beoordeeld door de plannenmakers van de gemeente en, inderdaad, van enige objectiviteit is geen sprake en ons plan is dan ook op alle punten afgekeurd. Maar ook hier laten we het er niet bij zitten en dus kost ook dit veel vrije tijd.
Binnenkort op deze plaats een uitgebreider relaas van ontwikkelingen en bevindingen.