Structuurplan voor de kinderen

Naar aanleiding van een verzoek van een van de leerkrachten, juf Anneke Veenstra, heb ik hedenochtend ruim een uur de 44 leerlingen van de twee groepen 8 van de Regenboogschool in Bedum bijgepraat over ons structuurplan…

Ik heb kort de aanleiding en de visie (Bedum=Boterdiep) van ons plan gemeld, de uitwerking ervan uitgelegd, inclusief de fotoimpressie en uitwerking door de stedenbouwkundige van het deel ZuidWest (ideeen als boswoningen en wonen op een eiland spraken de kinderen erg aan) en iets gemeld over verkeer (inl. de 80% Vlijtverkeer toename als het plan van de gemeente doorgaat) en de mogelijkheden/onmogelijkheden van bouwen volgens de waterschapskaart gemeld (in ZW “ongeschikt mits” en in NO “ongeschikt”).

De kinderen hebben ruim een uur geïnteresseerd geluisterd en kwamen met veel en goede vragen zoals:
– welk plan is nu duurder?
– welk plan is beter voor de kinderen van Bedum?
– hoe krijgen de boeren die weiland moeten afstaan elders weer nieuw land?
– moeten de huizen aan het Boterdiep worden afgebroken om plaats te maken voor winkels
– waarlangs gaat het verkeer van Friesland Foods in dit plan?
– waarom is ons plan BETER voor Bedum?
– is er nog ruimte voor recreatie?

Ik had de indruk dat alle toehoorders, leerkrachten incluis, ons plan veel beter vinden (zelfs de plaatjes in ons rapport worden beter gewaardeerd dan die in het rapport van de gemeente (wij gebruiken “echte luchtfoto’s”)).

Gisteren hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de burgemeester en de Evers is daarna nog op school geweest om de tentoonstelling van werkstukken van alle groepen te bekijken en om vragen over het dorp in ontvangst te nemen (een aantal leerlingen merkte vanochtend op dat de burgemeester wel erg veel smoesjes gebruikte bij zijn beantwoording!..)..

Ik heb na afloop van de spreekbeurt ook hun werkstukken nog even bekeken (de leerlingen uit groep 8 hebben zelf een dorp mogen inrichten: vanzelfsprekend ontbraken sport en zwem-voorzieningen, scholen, gemeentehuis, politie en brandweer en zelfs een McDonalds en disco niet in alle plannen en was soms goed nagedacht op positie van spoor (soms zelfs een metro!), water en dergelijke).

Kortom: een zeer interessante ochtend voor mij en ook voor de leerlingen van groep 8 van de Regenboogschool. Ze vertellen vast veel enthousiaste dingen over ons plan door aan hun ouders. Goede pr voor ons dus.
En voor mij weer eens wat anders dan college verzorgen voor onze studenten.