Uw mening telt

28 november  2006 

Opinie

Naar aanleiding van het alternatieve plan zijn de volgende opmerkingen geplaatst:

wethouder StofferJan Haan - 12/05/2006 16:18
ip51cf596b.direct-adsl.nl - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) Gecko/2006
Als wethouder van Ruintelijke Ordening voel ik de behoefte om te reageren op het aangepaste ‘alternatieve structuurplan’ van de groep Bijvank. Daarbij wil ik – net als het college onlangs al schriftelijk aan de initiatiefnemers heeft laten weten – mijn respect en waardering uitspreken voor de grondige wijze waarop de groep de plannen vorm heeft gegeven.
Ik heb kennis genomen van de aanpassing van dat plan. En op die aangepaste plannen valt nog wel het een en ander af te dingen. De bewering, bijvoorbeeld, dat er in de door ons geprojecteerde oostelijke nieuwbouw meer kostbare aanpassingen nodig zijn vanwege de watersituatie dan in het zuidwesten klopt in het geheel niet. Bekijkt u de ‘waterkansenkaart’ eens: de status van zuidwest Bedum is daarop precies dezelfde als die voor het noordoosten!
Ik wil de vinger ook nog kort leggen bij de alternatieven voor het bedrijventerrein nabij de Eemshavenweg. Het beleid is er al jaren op gericht om bedrijvigheid zoveel mogelijk uit de woonbebouwing te weren. De groep Bijvank wenst dit kennelijk deels terug te draaien. Ongewenst, als het aan mij ligt. Omdat we moeten voorkomen dat bedrijven in de woonbebouwing – en bedrijven groeien doorgaans – in een te krappe jas komen te zitten. Ik wens geen enkele ondernemer de huisvestingssituatie toe zoals we die bijvoorbeeld bij Vaatstra in Zuidwolde hebben gekend! En dat wens omwonenden overigens evenmin toe…
Daarnaast wil ik reageren op de kritiek die de groep heeft op het naar buiten brengen van het standpunt van zowel DeZwarteHond als van het college. Het is helemaal niet ongebruikelijk dat b. en w.-besluiten per persbericht naar buiten worden gebracht. Dat gebeurt bijna wekelijks. Die handelwijze is, nadat b. en w. terzake een besluit hadden genomen, ook in dit geval gewoon gevolgd. Overigens niet nadat een brief met het standpunt van het college en de beoordeling door DeZwarteHond bij de ‘groep Bijvank’ was bezorgd. Ik vind dit niet minder dan een correcte gang van zaken. Dat de raadscommissie en de raad zelf nog een oordeel over de plannen moeten vellen, laat onverlet dat het college een eigen verantwoordelijkheid heeft en die ook mag uitdragen. Dualisme immers! Nogmaals: er gaan bijna wekelijks persberichten uit over collegebesluiten. Dat was deze keer niet anders.
Dat deze handelwijze er voor de groep Bijvank toe leidt dat men ‘niet richting college kan reageren’, is bezijden de waarheid. De groep heeft volop mogelijkheden om te reageren. Dat kan op velerlei manieren en daarop is de groep in de meest recente brief ook gewezen.
En dan tot slot het aspect van het ‘draagvlak’ voor de plannen van de groep Bijvank. Op basis van een, dat moet erkend, uitstekend bezochte informatiebijeenkomst in het Trefcentrum wordt beweerd dat ’80 procent’ van de Bedumer de alternatieve plannen omarmt. Ik zal de laatste zijn die een zeker draagvlak voor het alternatief ontkent; de belangrijkste barometer voor de stemming in de samenleving vormt echter naar mijn smaak toch de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Ik wil volstaan met de constatering dat de (oppositie)partijen die vooraf te kennen gaven wel ‘brood’ in de alternatieve plannen te zien, beide een zetel hebben moeten inleveren. Zetels die naar de partijen zijn gegaan die de visie het college onderschrijven.
‘Ons’ structuurplan is tot stand gekomen in nauw overleg met ‘de politiek’, diverse maatschappelijke organisaties en andere overheden als de provincie en het waterschap (!). Een door de gemeente in gang gezette ‘maatschappelijke discussie’ heeft daarnaast waardevolle suggesties opgeleverd die, na weging, in de nu voorliggende plannen zijn verwerkt. Daarmee ligt nu een plan op tafel dat getoetst is aan (a.) de mogelijkheden die beleid van andere overheden bieden, (b.) de wensen van de plaatselijke politiek en de inzichten van tal van maatschappelijke organisaties en (c.) de mening van de Bedumer bevolking.
Het komt mij voor dat onze plannen daarmee op voldoende steun Ún draagvlak kunnen rekenen.

Bedum, 12 mei 2006,
 
remkes w.m. remkes22@zonnet.nl - 01/03/2006 21:15
bdm-c-10284.adsl.wanadoo.nl - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.12) Gecko/20050
Wat een inzet om met zo'n omvangrijk plan te komen. En
eerlijk is eerlijk, het plan ziet er in eerste instantie goed uit.
Door omstandigheden konden wij niet op de info-avond zijn en daarom deze
reactie. Voor een goede bestudering zullen we e.e.a. nog eens nader bekijken.
Toch een kanttekening: wij wonen nog geen vijf jaar in het Uilenest en hebben zicht op Wetsinge. Een weg die onze horizon bederft is een grote teleurstelling en landschappelijk gaat er zeker e.e.a. verloren. De versnippering slaat ook hier toe. Maar ja, de druk op de Stationsweg is groot. Hier zal de komende tijd vast nog veel over gesproken worden. Succes !
 
J.G. Jansen, Bedum - 18/02/2006 15:32
cc8421-a.groni1.gr.home.nl - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Mijn complimenten aan de makers van het alternatieve plan. Jammer dat de gemeenteraad besloten heeft het plan niet verder te laten onderzoeken. Het is natuurlijk ook niet makkelijk om toe te moeten geven dat een ander plan misschien toch beter is. Een gemiste kans......
 
Herbert en Renate L÷hner h.lohner@hetnet.nl - 18/02/2006 12:34
ip51ce2ed2.adsl-surfen.hetnet.nl - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/200408
Eindelijk een plan met visie voor Bedum! De talrijke uitstekend doordachte voorstellen in het alternatieve structuurplan, zoals “wonen aan het Boterdiep” en “industrie bij de Eemshavenweg” verdienen alle lof en steun. Het Boterdiep wordt namelijk n˙ al verontsierd door puur functionele industrie. Ons dorp kan mooier en moet mooier worden! Ik ben ten diepste teleurgesteld dat de raad van de gemeente Bedum heeft besloten, dit plan niet objectief te laten beoordelen. Wiens belangen behartigt de raad van de gemeente? Dan moeten wij burgers maar ons oordeel vormen en vooral duidelijk laten horen!
 
F. Kornelis/ Onderdendam - 13/02/2006 21:00
adsl-dc-32a32.adsl.wanadoo.nl - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Prima plan. Maar het ingeplande tracevariant 4 NW is ongelukkig om dit lijkt te gaan lopen pal achter Onderdendam, door het rijke natuur en wierdenlandschap. Voorkeur verdient op dit onderdeel, het sructuurplan Bedum, waarbij de ontsluitingsweg van FF bij het spoor langs aantakking krijgt op het door de provincie geplande NWG trace
(evenwijdig aan de spoorlijn Groningen - Winsum)
 
W. de Haan - 07/02/2006 19:30
cc804010-a.wsm1.gr.home.nl - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; AtHome033)
Er is veel te zeggen voor de diverse voorstellen die staan in het alternatieve structuurplan ?Bedum verdient Beter?. Ik wil de opstellers graag complimenteren met dit plan. Maar evenals sommige leden van het groepje Bedumers wellicht liever geen verkeersweg in de buurt van hun woonwijk (Ter Laan) willen hebben, zo vind ik de keuze voor de ontsluiting van Friesland Foods (FF) via een rondweg langs de westkant van Bedum verwerpelijk. Niet alleen omdat ik die weg dan voor mijn deur krijg, maar vooral om de volgende redenen:
1) de ontsluiting via de Sint Annerweg is korter en dus goedkoper;
2) bij de ontsluiting, zoals onder 1) genoemd, hoeven er aan de Lageweg geen woningen te worden afgebroken;
3) het cultuurlandschap rondom de Westerdijkshorn moet niet worden aangetast (hoe zo: ?moeder natuur respecteren??);
4) de provinciale staten van Groningen zullen zo goed als zeker niet kiezen voor het trac? NW4; de FF ontsluiting (als rondweg) zal dus niet via dit trac? kunnen lopen;
5) het eventueel doortrekken van de deze FF ontsluitingsweg richting Sauwerd-Winsum zoals verwoord in de gemeentelijke plannen, lijkt ook onhaalbaar; wie heeft daar belang bij en wie zal dat betalen?;
6) het nieuwe bedrijventerrein met een aantal haakse bochten is niet geschikt voor groot doorgaand vrachtverkeer.
Kortom, ik geef de voorkeur aan een mix van beide plannen. Voor een dergelijk standpunt geeft het ongenuanceerde opiniepeilerinstrument van de vier Bedumers helaas geen mogelijkheid.

W. de Haan (Velduil 27).
 
Eddo Pol eddopol@wanadoo.nl - 05/02/2006 21:36
bdm-c-bfa0.adsl.wanadoo.nl - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KPN)
Goed plan, goed dat er veel beter
nagedacht wordt over het aanzien van Bedum.
 
J. Zwerver jaap.zwerver@atosorigin.com - 02/02/2006 12:29
www.mybusinessplace.nl.atosorigin.com - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4
De versplintering van de winkelvoorzieningen wordt eindelijk een halt toegeroepen.
Daarnaast te kiezen voor het boterdiep voor het bouwen van woningen is echt geweldig.
 
H.Beukema hero.beukema@planet.nl - 01/02/2006 21:24
ip54532572.speed.planet.nl - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.12) Gecko/20050
Eindelijk een visie die op de toekomst is gericht en met vele facetten rekening houdt.In een woord fantastisch!! Er moet alles aan worden gedaan om dit te realiseren.
Heel veel doorzettigsvermogen toegewenst.
 
robert smit r.smit@rug.nl - 24/01/2006 18:54
ip545189f1.direct-adsl.nl - Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050
Ik hoop dat men nu eens goed gaat kijken naar dit alternatief. Anders zal bedum straks alleen maar een slaapdorp worden. Wij willen delfzijl en appingedam toch niet achterna??

Met genoegen heb ik het alternatieve structuur plan gelezen. Beter bereikbaar zijn voor bedrijven is een must. St annerweg is daar ook goed voor gekozen. Nu nog een mooie ontsluiting van de domo.

Het huidige bederewalda kan men straks ook veel beter gaan benutten, onderin het gebouw winkels gaan creeeren, het dorpsplein weer in ere gaan herstellen.

Er zal nog heel wat moeten gebeuren (in de raad) om bedum weer een beetje op de kaart te zetten.

robert smit
 
dusseljee dusseljee@rottinghuis.nl - 23/01/2006 11:16
195.73.133.202 - Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
uitstekend plan