Alternatief structuurplan Bedum biedt hoogwaardige stedenbouw en respecteert moeder natuur

december 2006De werkgroep ‘BedumVerdientBeter’
bestaat uit vier bewoners van Bedum die zich hebben gegroepeerd om pro-actief een alternatief structureringsplan aan de gemeente aan te bieden. De bewoners hebben allen een verschillende politieke achtergrond en zijn langdurige bewoners van de gemeente Bedum.  Het plan  is volledig gestaafd met vakkennis van stedenbouwkundigen en verkeerskundigen en biedt veel voordelen aan de huidige en toekomstige bewoners, toeristen, en bedrijven: soepel verloop van verkeer naar en van state-of-the-art industrieterrein, hoogwaardig wonen aan het natuurrijke Boterdiep, en versterking van de dorpskern. Tevens biedt het plan financiële voordelen aan de gemeente door de snelle implementatietijd van het project, en de kleine aanpassingen in de bestaande infrastructuur.
Het plan is als pdf (inclusief begeleidend filmpje) te downloaden vanaf deze site.

Naar aanleiding van punten van kritiek van bewoners, provincie en B&W van Bedum is een addendum geschreven waarin aan alle kritiek op het plan tegemoet komt. Het addendum is als pdf te downloaden vanaf deze site. Meer over het addendum in de nieuwsrubriek.

Het plan is echter voor de zomer van 2006 door de gemeente volledig  afgewezen.

Dat was reden voor de werkgroep om, meer in het algemeen, aan de kaak te stellen hoe de gemeente omgaat met de inspraak en mening van hun eigen burgers. De werkgroep heeft hiertoe een documentgeschreven en deze, met mondelinge toelichting, voorgelegd aan o.a. B&W van Groningen en aan de Commissaris van de Koningin, Hans Alders, van de provincie Groningen. De CdK heeft vervolgens een brief geschreven aan de burgemeester, die voordat de werkgroep er kennis van kon krijgen, al werd geciteerd in de Noorderkrant. De brieven van CdK en burgemeester hebben we inmiddels in ons bezit en nu ook zelf kunnen analyseren..

De wijze waarop de inspraak in Bedum is gegaan heeft ertoe geleid dat er een onderzoek heeft plaatsgehad naar de wijze waarop de inspraak heeft plaatsgehad. Het eindrapport van de onderzoekende instantie is hier te vinden. Naar aanleiding van de gesprekken met o.a. de leden van BedumVerdientBeter heeft de werkgroep een alternatief voorstel gedaan voor de inspraakverondening in Bedum. Met dit voorstel is verder niets gedaan.