Verkeersproblemen in Bedum

De Bedumer politiek begint, o.a. na handtekeningenacties van bewoners langs de Stationsweg, langzaam aan te beseffen dat er meer is dan huizen bouwen en winkelcentra verplaatsen. Het verkeer in en door het dorp is erg belangrijk en tot nu toe in geen enkel structuurplan of toekomstvisie meegenomen (behalve dan in dat van BedumVerdientBeter, maar daar wilde de politiek niet aan…).

Een paar willekeurige voorbeelden:

Ter Laan.
De wijk Ter Laan wordt door één weg ontsloten. De werkgroep Ter Laan 4 heeft herhaaldelijk aangedrongen op een tweede ontsluiting, maar verder dan een noodweg voor bouwverkeer is het niet gekomen. Erger nog is dat die ene ontsluitingsweg voor de helft geblokkeerd wordt door geparkeerde bedrijfs- en vrachtwagens.

Parkeren op Reiger

Deze auto’s blokkeren de weg (probeer daar ’s morgens als fietser maar eens veilig langs te rijden) en blokkeren het uitzicht (wel eens willen oversteken van Leeuwerik naar de Horst als die vrachtauto er staat: uitzicht naar het noorden is dan nul).
Al jaren heeft de gemeente plannen voor het aanleggen van een parkeerplaats voor bedrijfswagens en het instellen van een parkeerverbod voor deze auto’s in de rest van het dorp (eerste plannen waren al van ergens in 1997 of zo).

rotonde Ter Laan.
Voor fietsers is het sowieso lastig. Neem de rotonde tussen Reiger, Waldadrift en St. Annerweg, zie:

Rotonde bij Reiger

Kom je vanaf de Waldadrift en wil je naar de wijk Ter Laan, dan moet je, als je je netjes aan de regels houdt en dus alle fietspaden gebruikt, minstens drie keer oversteken: A = Waldadrift , B = St. Annerweg, C = Reiger.

driemaal oversteken

Ware er nog een klein stukje fietspad extra aangelegd, dan had je gewoon tegen de klok in de rotonde kunnen nemen en hoefde je maar eenmaal over te steken:

driemaal oversteken

Een kwestie van verkeerde bezuiniging of gewoon een verkeerd ontwerp?
Ik sla op de fiets de fietspaden ter plekke daarom altijd over en fiets gewoon over de weg. Hoef ik ook maar eenmaal over te steken!

Nye Klap.
Een zelfde soort situatie, maar mogelijk nog ingewikkelder, doet zich voor bij de nYe Klap en de doorvoor liggende rotonde. Probeer daar maar eens, komende op de fiets vanaf de Waldadrift, met éénmaal oversteken het bedrijventerrein te bereiken. Dat lukt dus niet!

Stationsweg.
Natuurlijk zijn bovenstaande maar relatief kleine zaken. Het grootste probleem is dat er doorgaand verkeer door Bedum gaat (bijv. naar de melkfabriek) en er geen rondweg is. De weg noord van het spoor, zoals de Bedumer politiek die graag wil, wordt door de provincie nergens genoemd. En van de doorgaande Stationsweg een 30-km weg maken helpt natuurlijk niet als de weg zelf nog steeds met 50 of meer bereden kan worden. Hier zouden fietsers het verkeer moeten afremmen maar welke fietser werpt zich voor dit doel voor een grote melkauto??

centrum.
Evenmin over nagedacht: verkeerstoename in verband met het centrumplan. Als dit plan inderdaad ooit wordt gerealiseerd en de meeste winkels dus geconcentreerd zijn rond Vlijt, Kerkplein en Kleine en Grotestraat, waar moet al dat verkeer dan langs? Over de Vlijt naar het oosten en over Schoolstraat en Boterdiep naar het westen? De Vlijt is nu al zeer druk en er liggen meerdere scholen en kindercrèches aan die weg. Ik ben benieuwd wat voor verkeersveilige oplossing hiervoor bedacht gaat worden…

Kortom:
Het zal dus nog wel even duren voor het in Bedum wat verkeersveiliger wordt.