dorpspolitiek (8) – volksvertegenwoordigers?

Vandaag ben ik er eindelijk toe gekomen om de uitzending van de vergadering van de commissie Vrom van de gemeente Bedum uit december te bekijken (de “uitzending” was lange tijd vertraagd vanwege technische problemen, zo heb ik begrepen).

Ondanks dat er vanuit de werkgroep Ter Laan 4 al jaren wordt aangedrongen op een structurele oplossing voor de verkeersafwikkeling van deze nieuwe wijk presteert in elk geval één (Pvda-)lid van die commissie het om ter plekke voor te stellen de bouw maar vast te starten en de realisatie van een al dan niet tijdelijke rondweg maar even op z’n beloop te laten (hij formuleerde het iets zorgvuldiger, maar het komt er volgens mij hier wel op neer).

Hoezo vertegenwoordiger van de bewoners? Het kan de politiek dus blijkbaar niets schelen wat de bewoners van het dorp denken en voelen. Letterlijk werd gezegd dat voor zo’n kleine uitbreiding van de wijk zowel het bouwverkeer als het uiteindelijke woon-werkverkeer wel door de huidige Reiger kan gaan.
In de eerste plaats is de uitbreiding niet klein: Ter Laan 4 is in opppervlak en in aantal woningen vergelijkbaar met Ter Laan 1, 2 en 3 tesamen!.
In de tweede plaats wordt hier even voorbij gegaan aan verkeersonderzoek waarin duidelijk gesteld is dat de toename van het verkeer zorgt voor overschrijding van geluidsnormen!
En tot slot: de vergadering kende amper publiek, geen insprekers en de “uitzending” is lange tijd vertraagd geweest. In de media heb ik niets gelezen over bouwen voordat de alternatieve ontsluiting er ligt. Had de commissie die dag wel zo besloten, wanneer waren de bewoners dan op de hoogte gesteld?

Als de gemeente c.q. de politiek, dan toch zo graag zo snel mogelijk wil bouwen, waarom wordt dan niet eens gekeken of Folkerda sneller gerealiseerd kan worden? Ooit is gezegd Ter Laan te onderzoeken en bij te veel problemen toch weer naar Folkerda te switchen. Hoe groot moeten die problemen in Ter Laan worden voor men werkelijk alternatieven gaat bekijken?

Half maart is de werkgroep Ter Laan 4 weer bij de gemeente uitgenodigd voor een volgend gesprek. Ben benieuwd wat die gemeente de werkgroep dan te vertellen heeft.

[heb op 13 februari een email van deze strekking verstuurd naar pvda@bedum.nl, tot op heden nog zonder reactie]