SC@RUG 2007

Nog één week en dan begint kwartaal twee van het reguliere onderwijs.
Voor dat kwartaal had ik twee onderwijstaken toebedeeld gekregen: inleiding programmeren voor Wiskunde en Natuurkunde en Software Analyse en Ontwerp.
Vorige week kwam ik er per toeval achter dat voor het vak Studentcolloquium de beoogde docent (nog) niet bij informatica werkzaam was. Het vak simuleert een deelname aan een wetenschappelijk congres door masterstudenten informatica en vergt veel voorbereiding. Normaal wordt al anderhalf tot twee maanden voor het begin met de voorbereidingen begonnen.
Gezien mijn ervaringen met voorgaande versies van dit vak heb ik ook deze onderwijstaak op mij genomen.

De technische realisatie van het vak via Nestor kon binnen een paar dagen gerealiseerd worden (gelukkig had ik voor de zomer in het kader van een zg. grassroot-project geleerd met workflows te werken in Nestor en die komen bij dit vak uitzonderlijk goed van pas).
Eveneens zeer snel kon ik de nodige gastdocenten bereiken (via een vraag van één van deze docenten, Femke Kramer, kwam ik er ook achter dat het vak nog docentloos was). Femke Kramer van de letterenfaculteit wil weer een aantal workshops organiseren en via haar is inmiddels een professioneel iemand ingehuurd voor een workshop over presenteren, namelijk Janneke Geertsema, zie http://www.jannekegeertsema.nl.

Blijft het verkrijgen van de nodige papersetjes van stafleden zodat studenten aan de hand van zo’n setje (van drie papers over één onderwerp) in korte tijd een wetenschappelijk surveypaper kunnen schrijven.
Op moment van schrijven van deze log zijn vier papersetjes binnen….. (en dat na twee oproepen)!

Overigens is het aardig op te merken dat de studentcolloquium door de visitatiecommissie als bijzonder innovatief vak werd bestempeld en dat terwijl het al die jaren is gegeven door docenten die nu formeel geen mastervakken meer mogen geven omdat ze geen onderzoek meer doen…
Gelukkig maar dat één van die docenten toch nog weer bereid is de taak op zich te nemen.