Taken verdelen

Zoals in mijn vorige log gemeld, heb ik voor komend kwartaal drie onderwijstaken toebedeeld. Feitelijk waren dat er twee (vak SAO en vak InlProgWenN), maar het vak StudCol is er min of meer noodgedwongen bijgekomen, zie hier.

Het vak StudCol staat inmiddels op de rails. Het verkrijgen van voldoende papersetjes is nog wel een probleem: het is erg moeilijk voldoende meewerkende stafleden te vinden die minstens één setje beschikbaar willen stellen en een rol willen spelen als expert reviewer. Gelukkig druppelt het, na herhaaldelijke verzoeken van mij, nu mondjesmaat binnen.

Voor het vak InlProgWenN (inleiding programmeren voor wiskunde en natuurkunde) heb ik gelukkig veel en professionele hulp:
Zo is er een team van twee assistenten (Thomas en Mark) die inmiddels een indrukwekkende repository hebben gerealiseerd voor de programmeervakken (inclusief de servicevakken). Zij kunnen met relatief weinig moeite nu een dictaat voor bijvoorbeeld InlProgWenN genereren, inclusief de noodzakelijke opgaven. Van de vorige docent, Hendrik Wietse, heb ik zijn slides ontvangen en dus, al met al, kan ik het vak nu met relatief weinig moeite geven.

Het vak SAO (Software Analyse en Ontwerp) zal dit jaar voor het laatst in de huidige versie gegeven worden. Vanaf volgend jaar is ook jaar twee van de informaticaopleiding aangepast en gaat SAO deels op in het eerstejaarsvak Software Design en het (nieuwe) tweedejaarsvak Software Management. Lange tijd was onduidelijk wie werkcollegedocent bij dit vak zou worden. Juist vandaag lijkt hier meer duidelijkheid over te ontstaan.
Zojuist zat Michel Westenberg dan ook met Thomas de Boer (hc-docent) en mij om te tafel om het vak te bespreken en had juist 2 minuten ervoor te horen gekregen dat hij één van de beoogde wc-docenten zou zijn. Mooi op tijd dus!

Al met al blijft het verdelen van de onderwijstaken over de informaticastaf dus een zorgelijke situatie….