Warning: system infected

Het is alweer een tijdje stil op deze log….. helaas. De reden is simpel: mijn eigen human operating system is getroffen door een virus, blijkbaar was mijn virusscanner niet voldoende actueel. Het influenza.2005 virus is hardnekkiger dan gedacht: studenten van het studcol kunnen erover meepraten, eerst een week uitstel en dan blijkt een van de docenten er toch nog maar een dagje bij te kunnen zijn.

Niettemin ondanks het virus druk doende met onderwijs: software analyse en ontwerp (SAO) staat weer voor de deur en voor een viertal geinteresseerde studenten begint maandagochtend (om 9 uur!) een gastcollege van prof. Demeyer uit Antwerpen, waarbij middels videoconferencing zowel de Antwerpse studenten als de vier Groninger studenten gelijktijdig bediend worden.

Daarnaast een geslaagd experiment gehouden met de studenten van het servicevak “voortgezet programmeren voor tbk/it”. In plaats van een schriftelijk tentamen en/of een practische toets in de practicumruimte hebben de studenten (in hun eigen tijd)een eindopdracht moeten programmeren. De java-code van de opdracht is door de studentassistenten bekeken en in een mondeling gesprek met de docent diende elke student zijn werk toe te lichten en te verklaren.
De resultaten waren zeer bemoedigend en ik ben van plan dit systeem over te nemen in het vak oop-b in het laatste kwartaal.

Zo, en nu eerst een paracetamol….