/* @pre year=2004 */ year++; /* @post year =2005 */

Wellicht een beetje laat maar bij een nieuw jaar hoort een oudjaarsoverzicht en een vooruitblik op het nog verse nieuwe jaar. Bij deze.

2004
Een jaar met de normale onderwijszaken en met in het bijzonder NIOC2004. Als secretaris van het bestuur van de stichting NIOC en als een van de medeorganisatoren kunnen we nu terugkijken op een prima verlopen congres op 3 en 4 november. Het congres over informaticaonderwijs is weer een congres geworden over informaticaonderwijs en niet meer over ict in het onderwijs; het aantal deelnemers lag op een acceptabel niveau; de deelnemers waren in het algemeen zeer tevreden met organisatie, inhoud en bijbehorende activiteiten; … Kortom: een gelukkig NIOC bestuur (en binnenkort als afsluiter ook nog een prachtig boekwerkje met de proceedings).
Daarnaast helaas het voor informatica-Groningen minder plezierige vertrek van Jan Bosch. Jan die in de paar jaar dat hij in Groningen was een uitstekende SEArch-groep wist te creeren en allerlei nieuwe onderwijszaken introduceerde, zoals het huidige afstudeerproject aan het eind van de bachelor. Jan koos voor het aantrekkelijke aanbod van Nokia.
Andere zaken in 2004 waar ik op een of andere manier bij betrokken was:
– het afscheid van Jan Willems (mijn co-promotor) in januari ,
– de eerste versie van het studentcolloquium nieuwe stijl (in de vorm van een “echt” congres),
– de eerste uitvoering van het speciale schakelprogramma voor instromende hbo-ers van de Hanzehogeschool,
– goedkeuring van het surfproject Connecticut (over competentiegericht curriculumontwerp)
– initiatie van deelname in Apolloproject “samenwerkend leren”
– de nieuwe eerstejaars verwelkomt en de mentoren begeleid
– drie Oegandese studenten de eerste beginselen van OO-programmeren bijgebracht
– deelname aan de informatica-werkgroep “curriculumherontwerp”
– samen met informaticadocenten van het VO meewerken aan het studiestijgersproject van de FWN
– en voor het webplatform vele W3, R3 en werkgroepvergaderingen bijgewoond om het web nog beter te krijgen

2005
En wat brengt het nieuwe jaar? Vanzelfsprekend wordt verder gewerkt aan een nog beter webplatform (en wordt naast het definitief oplossen van het zg. cacheprobleem nu ook snel een aantal al langer gewenste nieuwe dingen ingevoerd), en daarnaast zal ik:
– opnieuw proberen vakken als StudCol, oop-b, SAO op een goede en door studenten gewaardeerde wijze te verzorgen,
– mijn werkzaamheden m.b.t curriculumherontwerp zo goed mogelijk proberen uit te voeren,
– actief zijn in het surfproject Connecticut, wat hier nauw mee verbonden is,
– NIOC2004 evalueren en stappen zetten om NIOC2006 ook en met succes in Groningen te laten plaatsvinden,
– en natuurlijk ook in 2005 weer proberen alle eerstejaars informatica zo goed mogelijk te adviseren.

Een wetenschappelijk 2005 gewenst!