Op naar een nieuwe jaargang…

De zomer nadert (hoewel we dat aan het weer niet zo merken), de laatste weken van dit kwartaal zijn gaande, nog een paar tentamens en dan …. vakantie.

Inmiddels wordt hier en daar alweer gedacht aan het nieuwe collegejaar.
De vooraanmeldingscijfers voor informatica lijken zich op eenzelfde niveau te bevinden als vorig jaar, het aantal instromende hbo-ers blijft altijd tot het laatste moment onduidelijk. De beste voorspelling lijkt uit te gaan van dezelfde aantallen als dit jaar dus.

De KIWI is al druk bezig de introductie voor te bereiden en ik kijk wat ik dan doen m.b.t. de begeleiding als studieadviseur van de nieuwe eerstejaars. Een belangrijk middel daarbij is het mentoraat: ouderejaars die groepjes eerstejaars wegwijs maken en de eerstelijnsondersteuning zijn. Een mentor is van september tot januari beschikbaar en heeft in het algemeen zo eens in de twee weken een mentorgroep-bespreking en probeert daarnaast vaak nog wat sociale activiteiten met zijn groep te ondernemen.

Een aantal mentoren van vorig jaar houdt er (althans wat betreft Informatica) mee op. Goed moment dus om weer wat nieuwe gezichten te trekken voor een mentorschap.
Wie zich geroepen voelt melde zich aan…