Vakantie

Het academisch jaar 2004-2005 zit er op: de laatste tentamenperiode is voorbij en het experiment met de nieuwe manier van tentaminering (zie eerdere log van mij) heeft buitengewoon goed gewerkt.

Nu wordt het tijd voorbereidingen te treffen voor het nieuwe jaar. En niet alleen dat. Er staan in het onderwijs belangrijke veranderingen op stapel: overgang naar een nieuwe major/minor structuur (vanaf september 2006?), meer samenwerking met KI en informatiekunde, en het langzaamaan weer op sterkte komen van de SE-groep. Wat betreft die major/minor structuur: op dit moment wordt daar volop aan gewerkt. Het hele curriculum wordt herzien (beginnend bij het bachelordeel) uitmondend in een 2 jaar groot major met daarin de fundamenten waar de rest van de studie op gebouwd wordt en een tweetal minors van een half jaar, eentje vrij te kiezen en eentje specialistisch. Die specialistische minor en de invulling en inrichting van de SE-vakken in de major is op dit moment in de SE-groep onderwerp van discussie.
Belangrijk aspect hier is dat we de huidige opzet van het afstudeerproject eigenlijk zouden willen behouden, maar dat lukt niet meer in de nieuwe opzet.

Andere ontwikkelingen komend jaar betreffen het (eindelijk) inrichten van persoonlijke pagina\’s op het (nieuwe) webplatform voor alle medewerkers van de RUG en de koppeling van die pagina\’s met routeplanner, organisatie en publicatieuitvoer uit Metis.
Op gebied van de onderwijscatalogus wordt nu nog hard gesleuteld aan versie 2 van de huidige facultaire onderwijscatalogus waarbij koppelingen zullen worden gerealiseerd met o.a. nestor en progress en de onderwijsadministraties een handig tool in handig krijgen om gemakkelijk nieuwe nestorvakken aan te maken, van inschrijving via progress te voorzien en alvast te vullen met de standaardinformatie uit de OWC.

Prima ontwikkelingen allemaal. Dat belooft op allerlei gebied dus een spannend jaar te worden.

Voor nu prettige vakantie en see you all next year.