Dom

Vanwege de voorgenomen gemeentelijke herinrichting heeft de gemeente Bedum onlangs een enquete gehouden en zijn bewoners gevraagd naar hun mening (meestal beslissen ze over zaken zonder dit te doen, dus dit lijkt een nobel streven).
De uitslag van die enquete is voor een dorp als Bedum niet verrassend: Men wil zelfstandig blijven.

Het is niet moeilijk te achterhalen waarom een dorp als Bedum zelfstandig zou willen blijven. Natuurlijk willen de oorspronkelijke Bedumers niet dat hun eigen kerkelijke gemeenschap opgaat in een groter geheel en hun nadrukkelijke zeggenschap verdwijnt. Vooral deze echte Bedumers (dus niet de grote groep import) is nog steeds erg op zichzelf gericht, dus aansluiten bij anderen komt niet bij ze op.

Neemt niet weg dat de gemeentelijke politiek (met uitzondering van gemeentebelangen) zich nu klakkeloos achter hun achterban schaart en daarmee een zeer domme zet doet.

Want wat moet die kleine gemeente Bedum over een paar jaar tussen al die grote gemeenten? Te klein om hun zaken zelfstandig te kunnen uitvoeren (denk maar aan het huidige ict-debakel dat zelfs in samenwerking met andere gemeenten veel duurder uitpakte dan eerst voorzien), te klein om voor hun bewoners op te komen en feitelijk te amateuristisch omdat deskundige politici en ambtenaren wel naar een grotere gemeente gaan.

Kortom, zelfstandig willen blijven gaat de bewoners uiteindelijk veel geld kosten, zorgt dat Bedum als klein jongetje niets meer te zeggen heeft en dat we worden overgeleverd aan de grillen van de grote jongens om ons heen.

De oorspronkelijke Bedumers zijn wellicht naïef en beseffen dit niet, maar de Bedumer politici zouden toch beter moeten weten.

Overigens is de enquete minder dan 500 keer ingevuld. En zonder controle op dubbelingen (ikzelf heb dat ding bijvoorbeeld als test meerdere malen online ingevuld!!) en zonder controle op het zijn van een goede afspiegeling van de bewoners van deze gemeente zegt zo’n uitslag natuurlijk niet zoveel.

Dat de politiek zich dan toch zo makkelijk achter zo’n resultaat verschuilt is op zich al een bewijs van onvermogen.