APB Bedum hield enquete

Deze week staat in verschillende kranten en andere media de uitslag te lezen van de door het APB Bedum gehouden enquete onder de bewoners van Bedum.

Prima natuurlijk dat een belangenpartij voor het dorp zich op een dergelijke manier probeert in te leven in wat bewoners van het dorp vinden en welke grote en kleine problemen en ergenissen er leven.

Maarre: het DvhN meldt dat er 75 enqueteformulieren zijn ingevuld. Op een totaal van ruim 11.000 bewoners van het dorp stelt dat dus niets voor. Bovendien zijn die enqueteformulieren op een moment tijdens een braderie uitgereikt aan passanten. Mogelijk zaten daar ook niet-Bedumers tussen maar in elk geval is er geen enkele duidelijkheid over hoe representatief de groep van invullers is t.o.v. de Bedumer bevolking. Gezien een aantal opmerkingen die APB naar buiten brengt lijkt in elk geval een aantal invullers afkomstig uit de oude dorpskern en vertegenwoordigen daarmee mogelijk de groep van echt-Bedumers. Maar is de huidige grote groep import (vooral bewoners in de nieuwbouwwijken) wel gehoord. In de enquete zie ik bijvoorbeeld niets terug over de verkeersonveiligheid in het dorp, mijn ergenis nummer uno!

Misschien moet de gemeente zelf eens een echt referendum houden waarbij de steekproef wel representatief is en vervolgens (nog belangrijker) ook gaan handelen naar de wens van de bewoners.