Dorpspolitiek: reactie op open brief

Deze week ontving ik van B&W van Bedum een reactie op mijn open brief., die ik de lezers van mijn weblog niet wil onthouden:

Geachte heer Smedinga,
Wij hebben kennis genomen van uw ‘open brief’die ons op 19 december jongsleden per email bereikte.
Wij voelen er niet voor om inhoudelijk op uw schrijven in te gaan: dat zou niet meer dan een herhaling van zetten betekenen.
Wel willen wij kwijt dat u kennelijk een ander rapport van I&O Research én een ander persbericht heeft gelezen dan wij. Uw conclusie dat het rapport ‘in een bureaulade’ zal belanden, wijst wat in dit richting.
Wij betreuren het dat wij u niet kunnen overtuigen van onze integere bedoelingen.
Hoogachtend,
secretaris en burgemeester van Bedum

Ter volledigheid. Dit is het rapport dat ik heb gelezen.