Vooruitblik 2007

Het nieuwe jaar is inmiddels al weer 12 dagen oud. Tijd voor een korte vooruitblik.

Onderwijs:
Op dit moment is kwartaal twee gaande en lopen de colleges Software Analyse en Ontwerp, Student Colloquium en inleiding Programmeren voor Natuurkunde op z’n einde. Vooral het studentcolloquium kost relatief veel tijd. Nieuw dit jaar is de hulp van een professional, Janneke Geertsema, die de studenten a.s. maandag in een speciale workshop van de nodige adviezen en aanwijzigingen zal voorzien op het gebied van presenteren. De indruk van de korte trailers afgelopen maandag was overigens uitstekend. Dat worden weer twee prima conferentiedagen binnenkort.
Dit academisch jaar geef ik vanaf februari nog weer een keer het inleidend programmeervak voor tbk-ers en verder ben ik, als secretaris van het NIOC, nog weer betrokken bij de totstandkoming van NIOC2007, in Amsterdam dit keer.

Faculteit:
Op IT-gebied is er veel gaande op dit moment. Ergens begin dit jaar zal de centrale ict-organisatie ICTC zijn definitieve beslag krijgen. Nu al ben ik aangesteld als zg. demand manager en vertegenwoordig de faculteit in deze ICTC dan ook op het gebied van ict-beleid. De functie moet nog vorm krijgen maar een eerste overleg met de eveneens nieuwe facultaire ict-commissie heeft al plaatsgehad.
Daarnaast blijven webzaken en de introductie van Metis (publicatieregistratiesysteem) mij de komende tijd wel bezighouden en blijf ik actief op gebied van informatievoorziening (de oude taken van de vorig jaar vertrokken Jan de Boer van de faculteit). Gelukkig heeft Rudy Moddemeijer inmiddels mijn taken op ict-gebied in het onderwijs (nestor, progress, ocasys, e.d.) overgenomen.

Andere zaken:
Op deze weblog bericht ik ook regelmatig over de dorpspolitiek in Bedum. Ons alternatieve structuurplan BedumVerdientBeter heeft afgelopen jaar heel wat losgemaakt, maar de politiek denkt nog altijd met hun plannen en hun inzichten de goede weg te bewandelen. Ik zal de vorderingen dit jaar goed in de gaten houden en zonodig op deze plaats mijn mening geven over bepaalde zaken (en nee, ik ga het nu niet hebben over: de verdere invulling van het bedrijventerrein; het plan om aan de Stationsweg op de plaats van de voormalige garage ook maar een winkelcentrum te bouwen; de steeds weer nieuwe tegenslagen m.b.t. Ter Laan 4 en het toch stug doorgaan daarmee; de onopgeloste verkeersproblematiek m.b.t. de centrumplannen voor winkels; en meer algemeen, de feitelijk enorme afstand die er is tussen burgers en politiek en de slechte en soms wellicht zelfs misleidende communicatie tussen burgers en politiek. Maar nee, ik zou het er nu niet over hebben).

Kortom: weer genoeg te doen dit jaar.