dorpspolitiek (5)

Gisteren las ik in een regionaal advertentieblaadje een stuk van de burgemeester van Bedum, waarin hij o.a. melding maakt van een aantal goede zaken in Bedum. Nadrukkelijk noemt hij in dat stuk de realisatie van het structuurplan en dat hierin een uitstekende blauwdruk staat voor de toekomst van het dorp. Ach…hoe naief kun je zijn. Wanneer luistert het gemeentebestuur nu eens naar zijn burgers?

Ter Laan 4 is ook zo’n eindeloos voortslepend issue: twee weken terug is de aankoop van grond besproken in de raadscommissie VROM. Twee losse artikelen in de Noorderkrant hebben mij duidelijk gemaakt dat
a. B&W geen notaristarieven willen vergelijken en
b. er nog steeds geen duidelijkheid is over bijvoorbeeld het tracé van de (nood-)ontsluitingsweg
Waarom dan toch al tot aankoop van grond moet worden besloten weet ik niet en kan ik ook niet terugvinden, want het door de burgemeester in het eerstgenoemde stukje zo geroemde systeem van videobeelden op het internet blijkt wegens technische omstandigheden voor juist deze commissievergadering niet te werken en notulen verschijnen pas na goedkeuring in de volgende vergadering.
Kortom: de realisatie van Ter Laan 4 sleept zich inmiddels al jaren voort en blijft dat ook nog wel even doen.
Ik kan me herinneren dat ooit besloten is de mogelijkheden van Ter Laan 4 te onderzoeken en als er te veel beren op de weg zouden zijn te kiezen voor Folkerda als eerst aan te pakken nieuwbouwgebied.
Hoe groot moeten die problemen worden voor men alsnog besluit eerst Folkerda te doen?