Ter Laan 4 – procedures ten top (2)

Inmiddels heb ik van de gemeente Bedum viermaal een uitnodiging ontvangen om a.s. donderdag te verschijnen bij de hoorzitting m.b.t. zienswijzen bestemmingsplan Ter Laan 4. Nu heb ik zowel individueel als namens de werkgroep Ter Laan 4 een zienswijze ingediend. Gek is wel dat ik nu tweemaal een uitnodiging ontvang vanwege het ontwerpbestemmingsplan (klopt, want zowel zelf als namens de werkgroep een brief hier over gestuurd) maar ook tweemaal een uitnodiging vanwege de vrijstelling art. 19 procedure. Voor die laatste heeft de werkgroep wel een brief gestuurd, maar ik als indivu niet. Er is dus in elk geval één uitnodiging te veel gestuurd.

Zoals al eerder in deze log gemeld wordt het hele procedurele verhaal rond Ter Laan 4 nu wel erg onoverzichtelijk. Zo begrijp ik niet goed wat het verschil is tussen deze zienswijze/ronde en de eerdere ronde waarin inspraak werd gevraagd. Er komt volgens mij nog een ronde met bezwaar, of is de zienswijze feitelijk de bezwarenronde?

Wie het weet mag het mij komen uitleggen.