dorpspolitiek (11): ik stop!

Gisteren stond mijn naam een aantal keren in de Noorderkrant. In alle gevallen had dat te maken met de VROM-commissievergadering van vorige week, waarin ik namens de werkgroep Ter Laan 4 gebruik maakte van de inspraak en (voor de laatste keer) probeerde de politiek te overtuigen van de standpunten van de werkgroep m.b.t. de nieuwbouw in Ter Laan en vooral met de afwikkeling van het verkeer.

Op de één of andere manier wil het maar niet doordringen tot de politiek dat Ter Laan door fase 4 verdubbeld wordt en dat hierdoor o.i. onoverkomenlijke verkeersproblemen ontstaan, niet alleen tijdens de bouw vanwege het bouwverkeer maar ook na voltooiing door dat er zeker 2000 autobewegingen per dag bijkomen!

Jammer vind ik het dat de Noorderkrant in zijn berichtgeving over deze vergadering slechts twee uitspraken van resp. wethouder Zwart en commissielid Bonnema worden uitgelicht en dat de heren, in nota bene twee aparte berichten, in de krant uitgebreid worden geciteerd.
Vooral de uitspraak van Bonnema waarin hij stelt dat alle bewoners van Bedum veren moeten laten om de voor het dorp noodzakelijke aanpassingen te kunnen realiseren en dat nu vooral nieuwkomers de meeste problemen zien, deed mij de haren rijzen: blijkbaar ziet Bonnema liever dat het dorp niet groeit en import (van niet-Bedumers) wordt verboden. Bedum voor de (oud-)Bedumers dus??
Zwart meldde (overigens deels buiten de vergadering) het steeds moeilijker te vinden met de werkgroep te overleggen…. Van overleg is ook nog nooit sprake geweest: de werkgroep hoorde alleen aan, meestal net iets eerder dan het de Noorderkrant haalde, wat de gemeente aan plannen had gesmeed. Inbreng van eigen ideeën en meedenken over problemen is niet of nauwelijks aan de orde geweest. De belofte dat de werkgroep als klankbordgroep dan wel gesprekspartner zou worden behandeld is dus nooit gerealiseerd.

Mijn voorstel om eerst nog eens met vertegenwoordigers uit de wijk Ter Laan te spreken over bijv. de locatie van de bouwweg werd weggehoond. Dit was toch een prachtkans geweest om in praktijk te brengen wat het bureau I&O Research heeft geconcludeerd naar aanleiding van de inspraak over het structuurplan en de behandeling van o.a. de groep Bijvank.

De Noorderkrant berichtte over dit laatste overigens ook, maar zoals gebruikelijk weer zeer gekleurd en ver bezijden de waarheid. Het verhaal in de Noorderkrant over de manier waarop de groep Bijvank het waterschap voor hun karretje zou hebben gespannen klopt van geen kant. De groep Bijvank heeft juist feiten willen noemen in hun rapport en is daarvoor te rade gegaan bij deskundigen en dus ook bij het waterschap. I.t.t. wat de wethouder steeds beweerde is bouwen in het oosten moeilijker dan in het westen en waren waterpartijen in het westen met aansluiting op het Boterdiep volgens het waterschap wel degelijk mogelijk. Niks gemanipuleer met handtekeningen of zo, alleen feiten controleren.

Zo langzamerhand zit de Bedumer politiek mij tot hier…. Wat mij betreft hoeft de gemeente dan ook niet meer te vrezen. De inspraak in de raadscommissie Vrom was mijn laatste actie: IK STOP ERMEE.

Ik heb nu vier jaar gestreden om de politiek te overtuigen van verkeersproblemen m.b.t. Ter Laan 4, heb dagen besteed aan een alternatief structuurplan en de enige reacties vanuit de politiek zijn minachting. Daarnaast heeft diezelfde politiek ervoor gezorgd dat er inmiddels drie partijen strijden om zaken als het al dan niet aanleggen van bouwwegen en zo. En ikzelf wordt alleen verkeerd geciteerd of geschoffeerd in de plaatselijke Noorderkrant.
Dus als dank voor het jezelf opwerpen en opkomen voor medebewoners en het algemene welzijn van het dorp waar je in woont krijg je voortdurend trappen na. Het is nu genoeg geweest. Anderen zoeken het nu maar uit. IK STOP.

Wie overigens nog eens wil nalezen of kijken wat er nu werkelijk in die laatste vergadering van de commissie VROM is besproken: zie mijn verklaring of de videobeelden van Bedum (in tweeen geknipt: deel 1 en deel 2